Fastighetsinventeringen

 
  Alfabetisk sökning borttagen
Sökmotor bortagen
 
 

Sidan har tagits bort, som var den största informationen i Världen om bl a Visbys historia och kultur (det har t ex skrivits böcker utifrån denna information), som en följd av att Region Gotland (kommunen) har givit vår största konkurrents hemsida (som ägs av Gotlands media som också har den skattefinansierade lokalpressen på ön) mononopol på evenemangsinformation på Gotland, vilket är en rejäl konkurrensfördel för Gotlands Media och i stort omöjliggör möjligheterna för Guteinfo att sälja reklam för nånting som har med evenemang på Gotland att göra.

Vill du veta varför de har givit Gotlands Media monopol så kontakta ansvariga på Region Gotland, förmodligen Björn Ahlsén.

- Ty varför skulle Guteinfo vilja sponsra kulturinformation när till och med vår egen kommun som enligt Kommunallagen inte får gynna vissa företag gynnar vår största konkurrent med ett faktiskt monopol på aktuella kulturevenemang.

/webmastern

Meny borttagen
 
Copyright © 2024 Buffert 4/Guteinfo.com