text bild karta   info, a-ö

Gulreseda

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Gulreseda
Gulreseda, foto Bernt Enderborg
Gulresedan är införd till Sverige och sedermera förvildad, men bara på Gotland är blomman vanlig.Gulresedan tycks trivas på torr och grusig mark; bilden ovan är från Södra hällarna där det nyligen har ordnats lite med parkeringsplatser.Det är rätt gott om den, Södra hällarna är ingalunda någon märkvärdighet. Läs mer om växten på Virtuella floran.Den är lätt att känna igen.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan