text bild karta   info, a-ö

Fålltare fylling

Gotland | Garda socken | Saga | Utskrift | Mobilsida
Fålltare fylling
Fålltare fylling, foto Bernt Enderborg

Berättelsen om gyllingen, trollen och det kristna motmedlet berättas om flera stenrösen än detta


Bronsåldersröset Digerrojr söder om Gålrum i Alskog socken ligger på mark som tillhör gården Folkedarve i Garde socken; man får promenera en kilometer ner i skogen för att komma fram till röset. Röset kallas också för Graips rojr, en sonson till den förste guten Tjelvar som hette Graipr är begravd där; Tjelvar själv är begravd i Boge.Bonden på Folkedarve, som stod på god fot med höginnevånaren vid Digerrojr, lurade under ett fylleslag till sig hans gyllene dryckeshorn och red iväg med det över åkrarna, men uppmärksamma troll illfänades genom skrik och rop: "Fålltare fyllingen for av mä oä gyllingen!"Fålltare fylling, som inte var en dum karl, red emellertid på tvärs mot plogtiltorna, vilket genom det korsmönster som uppstår var till besvär för den hedna höginnevånaren. Vid hemkomsten slängde han gyllingen i vedlår'n, vilken om möjligt innehåller ännu flera kors, och hade andra liknande korshyss sig för. Genom sin fiffighet och inte minst korsets stora makt lyckades han behålla gyllingen.

Guldhornet (gyllingen) lär han funnits ett tag vid Folkedarve men kom visst med tiden till Bäl, där en Böinde-Carl lär ha sett det. Denne påstod att det stod "åtskilligt svårtydd läsning" på gyllingen.

Fålltare fylling = Folkedarve hövding.
/text och foto Bernt Enderborg