text bild karta   info, a-ö

Silte socken

Gotland | Silte socken | Socken | Utskrift | Mobilsida
Silte socken
Silte socken, foto Bernt Enderborg

Strandsocken på sydvästra Gotland


Silte är en strandsocken belägen på den sydvästra sidan av ön, ca 17 kilometer söder om Klintehamn. Socknen tillhör de mindre både vad gäller ytvidd och folkmängd.

Sandskallen, fiskeläge, Silte
Fiskeläget Sandskallen

Vid stranden finns en omfattande fritidshusbebyggelse, Kvarnåkershamnsområdet, totalt omkring 170 hus. I områdets norra ände finns en turistanläggning med servering, vandrarhem och stugor för uthyrning. Där finns också minigolf och boulebanor. Anläggningen heter Borum och ligger naturskönt nära havet.

Kust, Silte socken
Solen går ner i Silte

Utmed stranden finns goda möjligheter för bad och övrig rekreation.

Kust, Silte socken
Kvällskort norrut från badplatsen Kvarnåkershamn

Bildsten, Silte socken
Del av en bildsten som står på originalplats längs vägkanten

Socknen är förhållandevis rik på fornlämningar, särskilt området utmed stora landsvägen, vilken vilar på Litorinavallen. Där har bosättning förekommit sedan stenåldern.

Silte prästänge

Gravfält och rester av bosättningar finns också på ett flertal andra platser i socknen. Och genom Silte prästänge går en väg (sida om änget kommer småningom).

Silte kyrka
Spår efter stavkyrkan syns i putsen

Silte kyrka har föregåtts av en stavkyrka vars grund hittades vid den senaste inre restaureringen 1971-72. Vid denna togs också en del av kyrkans målningar fram, i huvudsak tillkomna under 1200- och 1400-talen.

Altartavlan i Silte kyrka
Mittsektionen på altartavlan

Vid denna restaurering återfick Silte kyrka också sitt nuvarande altarskåp av målad och förgylld ek från 1500-talets början, med skulpturer från omkring 1300.

Till sist påminner vi om att du längs samma vägsträcka kan få se såväl ett russ- som lambift, och är du inte rädd för spöken så finns där också Korsakakällingens viloplats.

--------
Texten är en bearbetning av den vi fick av Silte socken före år 2000.

- Välkommen med synpunkter!

Mer om Silte

Information

Gårdar

Företag

Bildsten

Bildstenen vid Stenbro

Historia

Brudkorset i Silte
Russgift och lambgift

Kyrka

Silte kyrka

Målningar

Altartavlan i Silte

Naturreservat

Ugnen fågelskyddsområde

Socken

Silte socken

Stränder

Kvarnåkershamn
Ajpe
Bjärges
Hallvards St.
Hallvide
Hemdarve
Huglajvs
Hägdarve
Klemette
Linhatte
Mickels
Rikvide
Siglajvs
Smiss
Snausarve
Stenbro
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fornfynd Silte
Kyrkans kontaktuppgifter

Theresa Andersson

Byggnadsminnen

silte hallvide 1:21

/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Karta silte

<span translate='no'>silte</span> socken

Väbeskrivning från Visby

Ca 5 mil söder om Visby längs väg 140

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan