text bild karta   info, a-ö

Gotlands kulturhistoria - allmänt

Gotland | Guide
Illustration
Gotlands kulturhistoria - allmänt , illustration Lotta Ingelse

Ta det lugnt!


Det finns allehanda tio-i-topplistor: man måste besöka eller göra ditten och datten, och andra såna dumheter. Det behöver du inte alls, ta det lugnt och njut vad du vill i egen takt. Det finns gott om natur, raukar, stränder och fornlämningar.

I stället för att peka på än det ena, än det andra, ska jag tala om vad som är häftigt på riktigt - ämnen i stället för platser - och sen kan du välja själv.

Problemet är att det finns dubbelt så mycket som i andra län, räknat per yta, bara det är annorlunda.

Vi ska börjar med några saker som är häftigare än vad du tror.

Stenrösen, stainroir, stajnrojr på Gotland

Stenröset Uggarde rojr, foto Bernt Enderborg

Det finns en attans massa stenrösen från forntiden i Sverige, så ock på Gotland. Det annorlunda med Gotlands stenrösen ända från äldre bronsålder är att det finns många jättestora - hundratals rösen 20-50 meter i diameter och 2 till över 7 meter höga. Kolossala monument som använts genom årtusenden.

Två märkliga saker

1) Inuti jätterösen finns byggnader, upp till ett par meter höga murar till dödshus,
2) och det finns oftast någon markering söderut, vilket inte finns på andra håll.

Exempel:

* Kauparve röse, framplockad byggnad
* Uggarde rojr, största röset
* Digerrojr, mytomspunnet, världens skeppsättningstätaste område

* Guide till stenrösen
* Fler stenrösen
* Karta stenrösen

Skeppssättningar på Gotland

Gräne skeppssättning, foto Bernt Enderborg
Gräne skeppssättning

Skeppssättningar finns runt Östersjön ehuru elefantparten finns på Gotland: 352 skepp. Dem vi talar om är från yngre bronsåldern, ligger ovanpå marken och kan vara väldigt långa.

Exempel:

* Gålrum, en hel bronsåldersflotta
* Digerrojr, flest skeppssättningar
* Tofta, längsta skeppssättningen

* Guide till skeppssättningar.
* Fler skeppssättningar

Fornborgar på Gotland

Fornborg Torsburgen, foto Bernt Enderborg

Det finns oproportionerligt många fornborgar på Gotland, och en och annan ända från bronsålder. Det finns häpnadsväckande överensstämmelser som nog pekar på regelrätt samhällsorganisation redan på äldre järnåldern.

Exempel

* Burgen i Ljugarn, bronsåldern, kanske Gotlands äldsta
* Torsburgen, äldre järnåldern, en av de största i Sverige
* Vänge, äldre järnåldern, samhällsorganisation
* Västergarnsvallen, vikingatid, stadsvall

* Guide till fornborgar
* Fler fornborgar

Fornåkrar på GotlandDe största sammanhängande systemen av fornåkrar i Sverige finns på Gotland, men det finns sådana överallt, mycket mer än vad du tror. Här rekommenderar vi än så länge bara ett ställe som lämpligt besöksmål.

Exempel

* Hulte kruppar

Kämpgravar på GotlandKämpgravar är husgrunder från århundradena kring Kristi födelse. Det finns många sådana, riktigt många, minst 1.800 stycken fortfarande synliga, små byar också. Man räknar också med att ett par tusen har blivit bortodlade varför det ursprungligen funnits minst 4.000 hus bebodda ungefär samtidigt. Av någon anledning övergavs de flesta strax före vikingatiden.

Det finns närmare tusen kämpgravar på Öland, ett antal i Norge, men det är i stort sett allt. Gotlands bestånd av kämpgravar, minst 1.800, är utan vidare av intresse för hela Europas forntid!

Exempel

* Visne ängar, en by
* Vallhagar, en annan by
* Stavars hus, den längsta och det finns rekonstruerade att se.

* Guide till kämpgravar
* Fler kämpgravar

Bildstenar på GotlandDet har hittats över 500 bildstenar på Gotland, som skapats under järnåldern från 100 till 1100 e.Kr. Det finns några sådana bildstenar på andra håll men inte fler än att man utan vidare kan säga att de är en gotländskt konstform.

De flesta och häftigaste bildstenarna är ivägburna till nåt museum där det pladdras om Nordisk mytologi ehuru ingen med säkerhet kan säga att det är fråga om denna isländska 1200-talshistoria. De äldsta bildstenarna hade nästan tusen år på nacken när de fantastiska isländska sagorna författades. Det bodde ingen på Island när de väldigt bildrika bilstenarna restes, de flesta sådana är ett halvt millenium äldre än kunskapen om Oden, Tor, Freja och så isländska vidare.

Exempel:

* Väskinde, original, inga synliga bilder, Vendel/Vikingatid
* Vallstena, kopia, bilder, symboler, Folkvandringstid
* Ardre, kopia, många bilder, Vikingatid
* Bro, original inmurade i kyrkan

* Guide till bildstenar
* Fler bildstenar

Kastaler på GotlandDet är ovanligt gott om kastaler på Gotland. Dessa försvarstorn från Vikingatid/Medeltid har tjänat olika syften men förmodligen var många prästbostäder kombinerat med försvarstorn från början. Vi skrev en sida för att visa hur saker och ting hänger ihop, se också Medeltidens försvarsverk.

Exempel

* Hamra kastal, vikingatid, störst
* Fröjel kastal, medeltid, vacker utsikt
* Gothem kastal, vindbrygga
* Kräklingbo kastal, som vi vet mest om, dock bara murar på marken kvar
* Kruttornet, Visbys äldsta byggnad, som ibland sägs vara förebilden för de andra - det är förstås inte sant

* Guide till kastaler
* Fler kastaler

Medeltida kyrkor på GotlandFörmodligen är Gotland känt för sin rikedom på välbevarade medeltida kyrkor, men det borde faktiskt vara ännu mera känt. Kyrkorna är med lätthet Gotlands största kulturarv. Det är gotländsk arkitektur och stora mängder konst: byzantisk, romansk och gotisk. Den store undersökaren av kyrkorna, konstprofessor Roosval, sa att de var en "enastående företeelse i den europeiska kristenheten" och att Gotland var "Sveriges stora konstmagasin ".

Exempel

* Garde kyrka, äldst stenkyrka, Sveriges häftigaste målningar - byzantinska
* Vänge kyrka, byzantiska reliefer, dopfunt av Hegvald
* Gothem kyrka, många märkliga medeltida målningar, 1700-talsmålningar, grisaille

* Guide till medeltida kyrkor.
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

Länk: http://www.guteinfo.com?id=3959


Se vidare Boendesidan