text bild karta   info, a-ö

Lite mer om Garde kyrka

Gotland | Garda socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Lite mer om Garde kyrka
Lite mer om Garde kyrka, foto Bernt Enderborg

Kanske den mest spännande kyrkan på hela Gotland


På bilden ovan ser du förutom stigluckan i söder, Tällby luke, kyrkans tre delar. Tornet i väster vars nedre del är från 1100-talet, kanske äldre, i mitten kommer långhuset från samma tid, och längst bak det lite större koret som är byggdes på 1300-talet efter att det som stod där tidigare hade rivits. Garde kyrka är nog den äldsta stenkyrkan på Gotland, träkyrkor fanns det redan många.

De kyrkor som har ett högre kor än långhus kallas "klövsadelkyrkor".

Långhusets norra portal på Garde kyrka

Långhusets norra portal, dvs porten på baksidan av den mittersta byggnadsdelen, är en märkvärdig sak, ty på grund av dess form, uppåt avsmalnande, och "enkla" utförande antar experterna att den är väldig gammal; det är inte själva trädörren som är av ålder utan omfattningen, stenarbetet.

Huvudingången, den lilla porten på andra sidan kyrkan, är också av "enkelt" utförande men ursprunglig, dvs den gjordes till långhuset. Det är däremot inte porten på bilden ovan, ty när kyrkan restaurerades på 1960-talet såg man att den hade infogats senare, bl a var en del av kyrkmuren raserad.

1100-talstaket på Garde kyrka

Ovan visas 1100-talstaket på kyrkans långhus, se sidan härom, extraordinärt.

Det antas nämligen att den norra porten på långhuset kommer från det kor som fanns före det som byggdes på 1300-talet. Det gamla koret revs när man byggde nytt men dess port tillvaratogs och infogades i långhuset (det översta fönstret på kyrkan östsida kommer också från detta kor).

Garde kyrka, långhusets norra portal

Närbilden av den norra porten visar bl a två saker. För det första att den består av en fint huggen omfattning och för det andra att överliggaren är huggen i ett block, liksom sidoposterna. Omfattningen består av tre tillhuggna delar - kika på hela porten ovan.

Att porten avsmalnar uppåt och är byggd på detta sätt betyder, säger lärt folk, att porten är av hög ålder. Men hur hög, och finns det något som kan visa hur gammal den är?

Takstolar, Garde kyrka

Bilden visar lite av takstolarna från det urgamla taket. Det sägs att såväl konstruktion som utförande vittnar om hög ålder.

Det antas att dagens stenkyrka i Garde socken har föregåtts av en dito i trä, bl a eftersom man har funnit sju stora stolphål under det välbevarade romanska golvet i långhuset, som alltså är från byggnadstiden, och det har därtill hittats många vikingatida, kristna, gravar på kyrkogården.

Ett citat från skriftserien Sveriges kyrkor: "Det är dock möjligt att den ålderdomliga takstolen (se ovan) ursprungligen kan ha hört till en träkyrka och vid stenkyrkans uppförande vid 1100-talets mitt överförts till denna. Vid en C-14 analys som företagits på prover från en av takstolssparrarna, utförd av Laboratoriet för radioaktiv datering, Stockholm (analysnr 100/st 2877-28 78), visade det sig att takstolen måste vara av ansenlig ålder nämligen 1010± 100 BP/ AD 940. Åldern BP anger år före 1950. Enligt undersökningen skulle osäkerheten kunna anges med standarddeviationen 1, vilket innebär att möjligheten att de beräknade värdena är riktiga är 65%."

Det är Erland Lagerlöv som citeras från Sveriges kyrkor 1972, sid 288. Bilden på takstolarna beskriver dem rätt illa, men jag hade ingen bättre i skrivande stund varför det småningom kommer nya.

Långhustaket på Garde kyrka

Bilden visar långhusets nya takstolar och därunder taket vars takstolar sannolikt är från mitten av 900-talet. Och Roosval, den stora undersökaren av Gotlands kyrkor, daterar långhuset, alltså stenbyggnaden, till 1000-talet men Evald Gustafsson menade efter en undersökning av Atlingbo kyrka 1956: "att man säkerligen ej började bygga kyrkor av sten på Gotland förrän vid 1100-talets mitt." Gustafsson var smålänning och expert på skånska medeltidshus varför i mitt tycke Roosvals ord borde väga bra mycket mer (varför Lagerlöf tillmäter Gustafsson ord större vikt vet jag inte).

Långhustaket på Garde kyrka

Här har du kyrkan igen. De stora stolphålen, som nämndes ovan och som finns under det romanska golvet, delen i mitten, visar att träkyrkan var nästan lika stor som det nutida långhuset; träkyrkan i Garde var lite större än den i Hemse.

Under långhusets tak finns ytterligare ett tak vars takstolar sannolikt är från mitten av 900-talet. Den norra porten som visats ovan bör vara från 1000-talet, kanske inte vikingatida men bra nära.

- Ser du annorlunda på kyrkan nu? Lagerlöf säger: "Garde kyrka räknas till de mest intressanta bland Gotlands många medeltida kyrkobyggnader".

Ps. Missa inte sidorna om Byzantios och ortodoxi och Boris och Gleb, där står ännu mer märkvärdigheter om denna häpnadsväckande kyrka på Gotland. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bieffekten, 760 m
Killingmyr, nyanlagd våtmark, 4,7 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 1,2 km

Evenemang

Motormarknad & Loppis, 487 m

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 4,7 km

Historia

1100-talstaket i Garde kyrka, 14 m
Anckarströms änka, 1,4 km
En sojde i Garde, 2,1 km
God Gardesten, 3,1 km
Kalkstensbrytning i Garde, 31 m
Kyrkan som står barfota, 28 m
Lite mer om Garde kyrka, 0 m
Medeltida gårdsport i Garde, 74 m
Offerkast av sten, 2,3 km
Portklappen i Alskog, 3,1 km
Visbjerg - promenadguiden, 1,3 km

Kastaler

Lau kastal, 4,3 km

Kuriosa

Mangard - med anor från vikingatiden, 3,9 km
Västra kyrkogårdsmuren i Lau, 4,3 km

Kyrka

Alskog kyrka, 3,1 km
Garde kyrka, 14 m
Lau kyrka, 4,4 km
Lye kyrka, 3,9 km

Kåseri

Nog ser det ut som, 23 m
Tänk mer, 4,0 km

Kämpgravar

Graips hus, 324 m
Käldänge, 1,5 km
Kämpgravar i Juves änge, 2,6 km

Magiska Gotland

Hur mycket magi tål du, 1,5 km
Några bilder på Lau, 4,5 km
Vinter i världens vackraste land, 4,1 km
Älvorna dansar, 4,1 km

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 3,1 km
Aposteln Petrus i Lau, 4,4 km
Boris och Gleb, 34 m
Den unge Jesus, 4,4 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 3,1 km
Medeltida glasmålningar, 3,9 km

Naturreservat

Bosarve naturskog, 2,3 km

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 4,8 km
Lau käldu, 5,0 km
Visbjerg, 1,4 km

Runor

En av våra kyrkor, 11 m

Saga

Fålltare fylling, 3,4 km

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 4,7 km
Bandeläins täppu, 3,9 km
Skeppssättningar vid Digerrojr, 3,4 km

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka, 4,4 km
Barnamorden, 3,9 km
Globus, stenkonstnär, 3,2 km
Josefs första dröm, 3,1 km
Medeltida föreställningar, 4,4 km
Relikkista från 1100-talet, 3,9 km
Triumfkrucifixet i Lau, 4,4 km
Tvivlaren i Lau, 4,4 km
Tänkaren i Lye, 3,9 km

Socken

Alskog, 3,1 km

Stenrösen

Digerrojr, 3,4 km

Stränder

Sigvaldebadet, 4,4 km

Ängen

Käldänge, 1,4 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan