text bild karta   info, a-ö

Rallarros, mjölkört

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Rallarros, mjölkört
Rallarros, mjölkört, foto Bernt Enderborg
Mjölkörten har många namn i Sveriges avlånga land eftersom den är vanlig över hela landet, Rallarros är ett av dem.

Mjölkört

Den här drivan stod vid vägkanten i Buttle ty de trivs på sandiga marker som vägkanter och banvallar, varav den säkert har det namns som används på Gotland, Rallarros, ehuru järnvägen lades ner 1960.


Rallarros

Mer lärdom finns att hämta på den Virtuella Floran. Vi gör egentligen bara sidor om blomstren för att du skall veta vad du kan förvänta dig i olika landskapstyper, sammanställningar kommer snart att börja dyka upp.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=3786

Naturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

15Friluftsfrämjandet »
 

2020

 
 

februari

24Sportlov på Gotland »
 
 

april

30Valborgsmässoafton »
 
 

juni

6Nationaldagen »
 
 

juli

27Russpremiering »
 
 

september

13Kulturarvets dag »Se vidare Boendesidan