text bild karta   info, a-ö

Åkervädd

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Åkervädd
Åkervädd, foto Bernt Enderborg
Åkervädden kan bli åtta decimeter hög säger den Virtuella Floran och blommar under högsommaren.Blomman är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer sällsynt längre norrut. Den trivs på torra marker, vägkanter och liknande.Den har till artnamn arvense som kommer av det latinska arvum som betyder åker.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan