text bild karta   info, a-ö

Tovsippa

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Tovsippa
Tovsippa, foto Bernt Enderborg
På förmiddagen den 31 maj 2014 hade det regnat lite, varför tovsippan på bilden hade några droppar på sig.

Tovsippa

På latin heter den Anemone Sylvestris (sylva = skog) vilket beror på att den trivs i skogen. Wikipedia säger att den "förekommer naturligt från centrala och östra Europa, österut till Sibirien, Mongoliet och Kina". I Sverige finns den bara på Öland och Gotland men sägs numera också sprida sig från trädgårdar annorstädesstans.

Tovsippa

Den är släkt med blå- och vitsippa men tio gånger så stor och har fladdrigare blomblad; blomman är 4-5 centimeter bred.

Tovsippa

Man reagerar när man ser dem på vägkanten, och i skogen. Jag läste förresten någonstans att det inte finns så mycket blommor och örter i skogarna på fastlandet, åtminstone inte i orter som saknar kalk, ty Gotland är på det stora hela ett kalkberg varför skogarna kan överraska med blomster av mångahanda slag.

Tovsippa

Kika efter så kommer du att få se. Men plocka inte! Tovsippan är fridlyst.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan