text bild karta   info, a-ö

Petrus Harding i Vall

Gotland | Vall socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Petrus Harding i Vall
Petrus Harding i Vall, foto Bernt Enderborg

En högeligen intressant person vars gravsten finns kvar


I Vall kyrka återfinns en historisk sevärdhet, åtminstone för alla gutar, ty där vilar Petrus Hardings, en av anförarna för gutarnas härar vid inbördeskriget 1288. Hans gravsten som en tid varit kulturstulen till Historiska museet i Sthlm har återbördats. Nu återfinns den av någon outgrundlig anledning under en matta i kyrkan.

Det är svårt att få klart för sig varför inbördeskriget 1288 på Gotland bröt ut, många förklaringar har försökts. Men vi hävdar på denna sida, under rubriken Krigsanledningen, att samtliga äldre historieförfattarna har skrivit ner anledningen klart och tydligt: Visby ville bestämma självt, vilket gutarna alltså inte alls tyckte att de borde.

Vem var Petrus Hardings

Vi vet lite om detta. Uppenbarligen var han från Hardings i socknen Vall, ty ordet Hardings är inte ett efternamn så som vi uppfattar det hela utan ett gårdsnamn - gården finns kvar än i dag.

De uppgifter som står att finna kan man läsa på ovanvisade gravsten och i Strelows Guthilandiske historia som utgavs 1633, där det bara sägs att han var en ledarna bland: Olof Rangvalds i Tofta, Peter Hardings i Vall, Mickel Takstens i Lärbro, Olof Gartarfve i Gammelgarn, Thomas Bilder i Lau och Häglef Qvinnegårda i Hafdhem.

Utifrån detta har det spekulerats en del. Var Petrus en av domarna på Gotland - det tror man nog inte eftersom en annan domare i trakterna anges av Strelow som inblandad i kriget - eller var han en krigskunnig man som varit på korståg, en frälsningsriddare i Baltstaterna, se Kristi riddares gård, och annat sånt - vi vet inte.

Petrus Hardings grav

Översatt från latin står på gravstenen:

"Här Harding, kallad Petrus, lämnad åt dig, gravhäll. Han var en klippa för sitt folk med sitt sinnes ståndaktighet. Jag beder Kristus att det förfärliga dödsriket ej må skada honom i graven. Amen."

Måhända en och annan kommer ihåg att klippa på latin heter petra samt att Jesus gav sin lärjunge detta namn, latiniserat Petrus, också han en klippa, innehavare av nycklarna till himmelriket och därtill sitter påven själv på hans stol än i dag.

Att Petrus Harding var enveten framgår väl av gravskriften men varför någon, frugan månne, ber Kristus att det förfärliga dödsriket ej må skada honom är inte gott att veta. Onekligen låter det som att frun tror att det har gått åt helvete, men det kan väl också vara en standardformulering någonstans ifrån, sånt är inte gott att veta. Dock kan man väl i förbigående få undra om det ståndaktiga sinnet alltid var kristligt.

Gotlands historia

Trots att Gotland har många historiska platser att besöka är det mesta utraderat från skolorna schema, där man i stället lär sig om hjältekungar, skidfärder och liknande dravel. Varför så är fallet vet jag inte, allra helst från Petrus Hardings tid, då fastlandets historia angår de flesta gutar mindre än grannens katt.

Slutligen skall länka upp en sida där vi ifrågasätter den konstant upprepade utsagan om att Visby vann inbördeskriget. Jag t ex tror inte det, läs här.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen


Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan