text bild karta   info, a-ö

Förstasidan - några tankar

Förstasidan på en hemsida/sajt anses av många vara till ytterlighet viktig. Vad gäller konsten att marknadsföra något på Internet så menar jag att den inte ens är i närheten av så viktig som det påstås, såvitt inte sajten består av en enda sida. Om du t ex läser artikeln How to build your brand on Internet så anges tio olika punkter. Den andra punkten sägs vara:

2. Make sure your welcome page communicates

För att få veta mer om de olika punkterna så får du läsa artikeln. På denna sida skall vi resonera lite om den andra punkten, som artikeln utvecklar:

"A commercial web concept needs to be much more direct compared to a physical company. What are you selling, what’s the price of it? Write out your concept in editable text (i e not flash or similar) on page one as well as in the headline/frame of your web page. Display your concept in a 1,2,3-process. Don’t sit on your information. Share it! This will make you an authority."

Det är förmodligen goda råd men vad menas med "Welcome page" och "page one"?

För att ta ett exempel skall vi tala lite grann om hur Guteinfo fungerar. Det är möjligt att problemen påstås vara annorlunda för en hemsida på några sidor men det är det förstås inte - det samma sak.

Exemplet Guteinfo

Antag att någon söker på en sökmotor efter badplatser på Gotland. Vår förhoppning är att besökaren hittar: Badplatser på Gotland. Antag i stället att besökaren har sökt efter Sudersand, varför han hittar: Sudersand.

- Vilken sida var nu Guteinfos förstasida?

- Just det, sökmotorerna indexerar alla sidor varför "welcome page" i själva verket är alla sidor på en sajt. Om någon t ex har hittat sidan med Badplatser på Gotland så kan vi knappast förvänta oss att denne surfar till vår egentliga förstasida för att ta reda på Guteinfo egentligen vill och försöker kommunicera.

Tekniska lösningar

Som du säkert har sett så länkar vi till gotland.asp vad gäller Badplatser och Sudersand ovan (gotland.asp är vår egentliga förstasida). Men som du har sett så anpassar sig gotland.asp till vad besökaren önskar se. Det är alltså inte en fast sida med ett statiskt innehåll. Vill du se kyrkor så kan den visa kyrkor, vill du se en viss kyrka så visas den.

Och eftersom sökmotorer indexerar alla sidor på en sajt så är helt enkelt den sida som besökaren hittar = vår förstasida. Och Guteinfo kan visa i stort sett all information vi har på "förstasidan".

- Hoppeligen kan detta väcka några tankar om vilken sida det är som är viktigast (alla). Vill du veta mer så kan du beställa en resa till Gotland på vår förstasida så kan jag passa på att förklara mer. Vill du förresten inte boka på Internet så kan du ta kontakt med något företag vi visar på vår förstasida.

Om du tyckte att badkartan ovan var rätt dålig, en orange kontur över Gotland, så har vi en bättre på förstasidan. Vill du veta vad som händer på Gotland, så kolla vår förstasida. Vill du veta lite mer om Gotlands historia, kolla förstasidan. Vill du lägga en konferens på Fårö, ta i så fall kontakt med företaget på vår förstasida! För att uttrycka det hela annorlunda:

- En sajt är inte en broschyr!

/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse