text bild karta   info, a-ö
Information
Om bokstaven ä i gutamål
När man t ex hör Ingvar Carlsson, fordom statsminister, uttala bokstaven ä så vet man säkert att sådana ljud har gutar väldigt sällan för sig.

Gutamålsgillet lämnar några rekommendationer och säger bland annat att ett "kort ä" är ett kort ä/e-ljud och att:

"För att undvika stavning som ger en ovan ordbild (äld, hälg, igän, etc.) kan ord som är likalydande skrivas som på svenska. Ex: eld, helg, igen. Gäller även ord som ellar (eller) och ettar (efter).
Namn och lånord som Elisabet, decembar och konsert skrivs med e, om man inte särskilt vill markera gutniskt uttal i repliker och dylikt."

Guteinfo tycker att man skall använda bokstaven e oftare och ä väldigt sällan. Jaken vars brev ofta kallas ju offentligt för Fäi-jaken. Han bodde på gården Fie och namnet borde därför lämpligen stavas Fei-Jaken.

- Vi kommer att skriva mer om detta...

/text och foto Bernt Enderborg
Länkar
Arkivet
Hemsidan för gutamål