text bild karta   info, a-ö
Information
Marknadsföring av varumärket
I interimsstadgarna för den nya föreningen - Tillväxt Gotland, ideell förening - sägs under föreningens verksamhet att Föreningen ska

"...för företag och entreprenörer på Gotland eller som vill etablera verksamhet på ön" bl a

"...utveckla och marknadsföra varumärket Gotland".

Det där uppgraderas lite grann på Föreningsstämman den 3/12-2007 på så sätt att organisationer också inkluderas i definitionen av för vilka föreningen skall göra saker (de nya stadgarna har inte publicerats än).

Kan en plats vara ett varumärke
På Finlands Kommunförbund hemsida finns en del att läsa om det där: Marknadsföringen av platser och framgångsfaktorer vid skapandet av ett varumärke - artikeln av Mattias Lindroth från 2006 bygger på en doktorsavhandling av Teknologie doktor Seppo Rainisto (finns utlagd på nätet på engelska).

I artikeln finns bl a ett stycke som säger att platser kan göras till varumärken och ett annat längre ner på sidan som handlar om Praktiska rekommendationer för marknadsföring av platser.

Hur marknadsför man ett varumärke
På sidan om Varumärket Gotland sägs i korthet att ett varumärke finns i någons medvetande som en förväntan. Som jag ser det så är det den vanliga marknadsföringen av Gotland som skall försöka se till att varumärket blir sådant vi önskar (här kan du läsa om Marknadsföring på Internet).

Nämnas kan t ex att kommunen säger på sin hemsida, på tal om vad olika arbetsgrupper inom varumärkesarbetet gör och lämnar för input till styrgruppen, bl a att: "En viktig uppgift för dessa grupper är att skapa nya associationer till varumärket Gotland genom förändringar i marknadsföringen. "

I en rapport vid namn "Oskarshamns identitet – en kärnfråga" som Oskarshamns kommun beställt finns långt ner på pdf:en en praktisk checklista för en lyckad platsmarknadsföring, se här.

/text Bernt Enderborg
Länkar
Länkar
Build your brand on Internet

Länktips
Bloogar om mf och varumärke