text bild karta   info, a-ö
Information
Vägpriser på Gotlandsfärjan
Vägpriser på färjan för såväl besökande som näringsliv, sas i det senaste valet här på Gotland vara den i särklass viktigaste frågan för Gotlands utveckling.

- Och så är det.

Tanken är alltså att det inte skall kosta mer att ta sig till och från Gotland än vad det kostar att köra på landsvägen utanför din dörr. Samtliga partier i Riksdagen har sagts sig vara för detta, men bara Folkpartiet och Vänsterpartiet menar att detta skall införas snarast respektive omgående.

Det har bildats en privat organisation på Gotland för att försöka få fart på frågan eftersom det tycks gå trögt - organisationen ägnar sig åt lobbying och samlar företag och organisationer som stödjer kravet.

Ofta cirkus
Upphandlingarna och chockerande prishöjningar på färjan är heta ämnen och föranleder alltid mer eller mindre ilskna diskussioner.

Ser man det från företagarhåll så tvingas företagen leva i ovisshet. Det kan komma prishöjningar på upp till 30% på någon månads varsel. Att investera och överhuvudtaget driva företag under dessa förhållanden är svårt. Någorlunda stadiga grundförhållande är bra för alla företag, man måste liksom veta förutsättningarna.

/text Bernt Enderborg
Länkar
På Guteinfo
Artiklar - samlingssida
Hörrö Reinfält
Ljuvlig nåd att stilla bedja om
Lägre priser, inte högre
Strategi för vägpriser
Ståndpunkter för Gotlandstrafiken
Varför sätter Ni inte igång
Vår landsväg
Vägpriser till Gotland