text bild karta   info, a-ö

Smiss slott

Gotland | Alva socken | Fornborgar
Smiss
Smiss slott , foto Bernt Enderborg

Fornborgen Smiss slott i Alva socken ligger i ena kanten av den en gång enorma Mästermyr väster om Hemse


Av någon anledning kallas somliga fornborgar på Gotland för slott, så också den fornborg som ligger på Mästermyrs östra strand - Smiss slott med ett modernt namn eftersom den ligger på mark som tillhör gården Smiss. Borgen har en diameter på omkring 100 meter (105x95) och har fyra ringformade vallar av stain å jård (sten och jord) med vallgravar däremellan.

Innan utdikningarna satte i igång på 1800-talet så var Mästermyr Gotlands största insjö, som hade sitt utlopp i Sproge på västra kusten. Fornborgen låg emellertid mellan två myrar (insjöar), på andra sidan låg Visne myr varifrån vattensystemen leder inåt landet. På södra sidan av Mästermyr ligger fler fornborgar, bl a Havor där den häftiga guldringen - Havorringen - hittades, förmodligen det mest fantatiska guldfynd som gjorts i Sverige. I förbigående skall vi också tillägga att det också var i Mästermyr som man hittade den unika vikingatida verktygslådan, varav du kan se en kopia nedan.


kopior av vikingatida verktyg

Därstående informationsskylt drar till med att eftersom Smiss slott ligger så gott som i mitten av Sudertredingen (Sudret säger vi i dag) så kanske borgen har fungerat som en tingsplats för hela Sudret (se Gutasagan om delningen av Gotland; det är förresten bara Sudret som har kvar detta namn på en tredjedel av Gotland - vi säger aldrig Midal eller Nordret eller så av någon anledning).


vallar

Ungefär längden av en fotbollsplan i diameter, så stor är fornborgen. Hur gammal den är är det ingen som vet, undersökningar har inskränkt sig till att betande får avslöjat nya konstruktioner i borgen, säger informationsskylten. Det är förstås synd och skam, men det är å andra sidan troligt att rotande privatmänniskor har rotat där i århundraden.


Rester av en mur varpå troligen stått pallisader

Smiss slott bara ligger där som en pärla i ett land så fullt av fornlämningar att man inte tror det är sant. Borgen är inte tillfixad av staplande arkeologer och det finns inga skyltar som uppvisar omfattande kunskaper i isländsk historia. Man kan promenera i lugn och ro och hoppas att bonden inte har någon vädur/bagge på plats.
/text och foto Bernt Enderborg

Alva socken

Vägbeskrivning


Alva socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan