text bild karta   info, a-ö

Wikipedia om Gotlands historia

Gotland | Artiklar | Utskrift | Mobilsida
Wikipedia om Gotlands historia
Wikipedia om Gotlands historia, foto Bernt Enderborg

Observera att det ibland förekommer väldigt gamla uppgifter


Under inbördeskriget 1288 på Gotland försökte prästerskapet medla mellan landet och Visby, som alltså krigade, och åstadkomma förlikning. Detta misslyckades och Wikipedia skriver med en bearbetning från Nordisk familjebok att därefter inträffade att:

"Den svenska konungamakten tog då saken om hand. Magnus Ladulås, som 1276 medgivit gotlänningar och tyskar handelsrättigheter på svenska fastlandet och 1285 genom sina ombud träffat närmare bestämmelser om skatternas utgörande, begagnade sig av stridigheterna för att stävja de oavhängighetssträvanden, som gjorde sig gällande på Gotland, särskilt från stadens sida."

Wikipedia får förstås hävda vilka åsikter de vill om vadhelst de önskar, men vad tror du? Kunde den svenska kungamakten "ingripa" på Gotland?

- Använd länken "Kommentar" nedan och skicka vad du tror så lägger vi ut det.

Gotlands historia på Wikipedia börjar förresten: "Gotland tog tidigt intryck från Svealand".
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan