text bild karta   info, a-ö

Medeltida hus - en gammal lista

Gotland | Medeltida hus | Utskrift | Mobilsida
Medeltida hus - en gammal lista
Medeltida hus - en gammal lista, foto Bernt Enderborg
Medeltida hus: Textsökning, Bilder.

I en bok vid namn Anteckningar om Gotlands Medeltid av G. Lindström som skrevs 1892 upprättas en lista med vilka medeltida hus som ännu fanns kvar på Gotland. Det är överraskande läsning, och även om ett och annat säkert har grävts fram i Visby så antar jag att listan fortfarande någorlunda avspeglar de riktiga förhållandena.

Det är nämligen så att bevarade medeltida hus är långt fler på landet än i Visby. Det som är häftigt med Visby är ingalunda bevarade hus, förutom ett och annat, utan ringmuren och att en del av gatusystemen är alldeles detsamma som på medeltiden. Det är stämningen och känslan från muren och kyrkoruinerna som stannar kvar i minnet från Visby. En härlig stad!

Lindström säger i boken ovan: "Om man sammanställer de ännu qvarvarande med dem som i mannaminne förstörts, får man följande antal:

1) Frimurarhuset vid Nicolaus, sedan gammalt med trappstensgafvel
2) Ett gammalt hus söder därom
3) Desiderias skolhus vid Biskopsgatan
4) Biskopsgårdens stora lada vid Drottengatan, troligen aldrig boningshus, endast magasin
5) Löfvenberska huset bredvid detta, med ett medeltidsvapen över dörren med oläslig inskrift och som det tycks årtalet 1486
6) Wedinska huset nära torget
7) Ett gammalt hus, tätt söder om S:t Lars vid Mellangatan, som nedbrann 1875
8) Apoteket
9) Liljehornska huset
10) Bahrska vid Strandgatan
11) Stadshotellet, som på de gamla kartorna kallas Kronoränteriet
12) Ett gammalt hus ofvanföre i gränden, kallas på kartorna för stallet
13) Liljewalchska huset med trappgafvel
14) Snedt öfver gatan emellan f. d. Gymnasiet och Stadshotellet, murar till ett egendomligt bygdt medeltidshus
15) Säveska huset på S:t Hansgatan med rundbågedörr
16) Ljungbergska huset med trappgafvel
17) Murar efter ett medeltidshus på Lindgrens tomt
18) Ett medeltidshus vid sydöstra sidan af Maria kyrkogård. Qvarstående mursträckor på flere ställen, såsom på Mellangatan äro äfven från medeltiden
19) Agrellska huset i Klosterbrunnsgränd är ett mycket gammalt hus med igenmurade rundbågiga portar
20) Vid stentrappan åt Vårklockegatan, i kilen, i början av på århundratet öde hus med murar och hvalf
21) Hvalf och murlemningar funnos i N.V. hörnet af n. v. Läroverkets tomt".

Ovanstående 21 hus är alltså vad som kvarstod (eller återfanns i mannaminne) i slutet av 1800-talet av Visby medeltida storhet. I Listan ingår inte ringmuren eller någon av kyrkoruinerna eller domkyrkan. Gotlands Turistförening säger förresten på sin hemsida att det i dag finns bevarat närmare 200 medeltida hus i Visby, helt eller delvis, men vilka hus det kan tänkas vara vet jag inte.

På landet
Lindström säger i ovannämnda bok: "Ett vittnesbörd om den stora välmågan på landsbygden utgöra de ansenliga välbygda medeltida stenhus, som funnits spridda här och der öfver landet". Han redogör för husen sockenvis, gårdsnamn:

Sundre
Wännes, Meistre, Digrans, Hallbiens

Wamlingbo
Gerwalds, Stenstuga, Lingsarfve, Bilds, Castellet, Sigreps, Sigfrede, Hegwide, Sibiends, Rofins, Svalstäde

Hamra
Solmungs, Sindarfve

Öja
Ronnarfve, Dommararfve, Unghanse, Bobenarfve

Sanda
Stenhuse

Björke
Bonsarfve

Lau
Fie

Garde
Folkedarfve

Etelhem
Hageby

Bro
Halner, Lilla Åby, Stenstufwu, Duss, Eriks, Ytlings, Suderbys

Weskinde
Quiungs, Skogs

Endre
Qvie

Hejdeby
Norrbys

Lokrumme
Lauks

Fole
Watlings, Stor Ryftes, Kislings, Stor Helwis, Södeby

Heinum
Kyrkebys, Riddare

Bähl
Gute, Stenstugu

Stenkyrka
Stenstugu

Barlingbo
Stenstugu

Ekeby
Stenstugårds

Kräklingbo
Kräklings

Utöver dessa 51 hus - jag vet inte hur många som står kvar - säger Lindgren att till detta kommer medeltida prästhus i Lärbro, Bunge och Gothem samt att det finns mer såsom Hästnäs, Hallegårda, Sören Norbys källare, Angelbos och lite mera sånt. Glöm inte de nästan 100 medeltida kyrkor som fortfarande används.

Länssmuseet på Gotland säger för nutiden att: "På Gotlands landsbygd finns rester av ca 175 medeltida stenhus fortfarande kvar". Så när Gotlands Länsstyrelse i sin skattefinansierade historiska avdelning på webben säger - "Så småningom övertogs böndernas handelsintressen av borgarna i Visby och staden blev under 1200-talet en viktig hansestad med starka tyska intressen. Stadsborna uppvisade sin rikedom i imponerande stenhus, mängder med kyrkor och klosterbyggnader och omgav sin stad med ringmur med tinnar och torn" - så är det helt enkelt statlig, skattefinansierad desinformation.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Kulturevenemang på Gotland


 

2024

 

juli

16Kulturhistoriska promenader »
Gotlands Folkhögskola, Hemse »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Valborgsmässoafton »
Valborg »
Medeltidskyrkorna öppnar »
Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Handduksdagen, kultur »
Pingstdagen »
Mors dag »
Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
Trädgårdsveckan »
Midsommardagen »
Hemsedagen »
Barnkörveckan »
Stångaspelen »
Fårösunds marknad »
Russpremiering »
Slite marknad »
Summaratingg »
Havdhem marknad »
Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
Medeltidskyrkorna stänger »
Fårönatta »
Klinte marknad »
Hemse torgdag »
Höstlov, läslov på Gotland »
Alla helgons dag »
Fars dag »
Internationella dagen »
Skyltsöndag på Hemse »
Mulde World Cup »
Kramens dag »
Buldardagen »
Internationella kvinnodagen »
Skaparfestivalen, inställt t.v. »
Rocka sockorna »
Världsvattendagen »
Vattensågning i Hejde - inställd »
Påskdagen »
Bokmässa, inställt t.v. »Se vidare Boendesidan