text bild karta   info, a-ö

Vad gör kommunen för färjetrafiken

Gotland | Almedalsveckan
Vad
Vad gör kommunen för färjetrafiken , foto Bernt Enderborg
Jag frågade kommunen om vad de gör för färjetrafiken under Almedalsveckan. Man undrar ju, det var den viktigaste frågan för Gotland under valet sas det. Och trots stor jäkt tar de sig tid att svara. Utmärkt! Så här sa Eva:

"Kommunledningen kommer att träffa samtliga riksdagspartier vid de frukostmöten vi bjudit in till. En av de frågor vi tar upp är kommunikationerna och vi kommer också att lämna över de gemensamma ståndpunkter som stora delar av det gotländska samhället ställt sig bakom. Bland dessa punkter finns givetvis också vägprisfrågan med liksom långsiktighet och trafik på två hamnar.

De gotländska ståndpunkterna är:
* Trafik till två fastlandshamnar
* Bastrafik med två dubbelturer per dygn, cirka 3 timmar, på den norra linjen och en dubbeltur per dygn, cirka 3 timmar, på den sydliga linjen
* Trafiksystemet ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt kunna anpassas till nya förutsättningar
* Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar, besökare och godstransporter. Kostnaden skall inte överstiga vad det kostar motsvarande sträcka på landsväg
* För likvärdiga konkurrensförutsättningar måste merkostnaderna för gods i färjetrafiken neutraliseras – fraktproblematiken måste få en långsiktigt hållbar lösning
* Långsiktiga och stabila förutsättningar för näringsliv och familjer på Gotland. Exempelvis får avtalet inte innebära orimliga kostnadsövervältringar p.g.a. oljeprisförändringar
* Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard

Utöver dessa tar vi också upp följande som rör färjetrafiken:
Det politiska och ekonomiska ansvaret för Gotlandstrafiken måste ligga på nationell nivå.
Problematiken ang. investeringar i Gotlands hamnar måste lösas.
En fungerande reservhamn är nödvändig.

Vänliga hälsningar
Eva Nypelius"


Vi tackar Eva Nypelius och kommunen för ett raskt och konkret svar. Så skall det gå till!

Guteinfo har skrivit en del om färjetrafiken. Vi försöker hålla texterna underhållande men det är allvar i botten. Här är några artiklar:

Gotlands landsväg,Vägpriserna nån annans problem, Några artiklar - länkar till andra artiklar, Trafiken i Baltiska havet - Sea och Plenty

Vi önskar kommunen framgång i denna viktiga fråga.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan