text bild karta   info, a-ö

Allmän värnplikt sen vikingatiden

Gotland | Historia
Allmän
Allmän värnplikt sen vikingatiden , foto Bernt Enderborg
Gutalagen som nedtecknades omkring 1220 har en bestämmelse om vakthållning som vi inte vet hur långt tillbaka i tiden den sträcker sig men den var åtminstone i kraft hela medeltiden igenom:

"Uarþ al sitia sum ier tiughu ara oc haldi wapnum uppi och allum scyldum oc gieldi warþ pennjinga j pascha wicu".

Översatt sägs detta betyda:

"Vakt skall envar hålla som är tjugo år gammal. Och han skall hålla sig med vapen och svara för alla utskylder och gälda vaktpenningar i påskveckan".


Utsikt från Botvidbacke i Lau där en vaktplats fanns

Ordet "Uarþ" i den första är förstås lika med "Vard" vilket alla svenskar förstår, man kan gott fråga sig om inte den andra meningen översätts lite märkligt. När man läser översättningen så tycks det framgå att alla som var över 20 år skulle hålla med vapen, betala sitt eget uppehälle och därtill erlägga vaktpenningar. Det är märkligt att man skall vara skyldig att sitta vakt, ordna sitt eget uppehälle samt betala för detta.

Nu har jag inte tillgång till originaldokumenten med det förefaller mig rimligare om man tolkar bestämmelsen som att

1) Alla som är över 20 år och kapabla med vapen är skyldiga att sitta vakt
2) De värnpliktiga är skyldiga att fullgöra allt som har med uppdraget att göra, som t ex förbättra borgen
3) Vaktskatt skall betalas i påskveckan

Punkt 2 kan väl vara osäker men att det bör ha varit fråga om en sorts allmän skatt för landets värn som skulle betalas i påskveckan förefaller rimligt.


Pärk på Stångaspelen, bollen mitt i den ljusa cirkeln.
Den fyrkantiga måltavlan framför pärkkarlen är pärken.

Bestämmelsen i Gutalagen kan gott sträcka sig ända tillbaka till vikingatiden, allmän värnplikt alltså. Och eftersom Gotland är en begränsad yta så kan man hålla vakt överallt, varför ingen steg i land utan anpassat välkomnande (Waldemar Atterdags ilsnabba krigståg på Gotland är förresten underligt, han måste ha vetat exakt hur kan skulle göra).

Några tankar
Den översta bilden visar Malmen i Stånga - Stangmalmen - en relativt stor, slät gräsplätt med sandunderlag - där man för inte så länge sen exercerade Gotlands Nationalbeväring (men det tillhör modernare tid). Däremot vad ungdomarna gör där i dag är urgammalt, dvs tävlar i de traditionella gutniska idrotterna som varpa, pärk, femkamp osv, se idrotter.

Stångaspelen eller Gutavågen, som det också skulle kunna kallas, eller varför inte Gotlands olympiska spel, är det tillfälle då alla tävlar mot alla. Fordom var det vanligt att olika socknar tävlade, vilket kallas "våg" rätt och slätt, men det händer nog än i dag att socknar kämpar mot varandra under muntra former som alltid. Stångaspelen borde förresten alla som är intresserade av kultur passa på att besöka. Det är urgamla lekar och idrotter som vi har hållit på med i tusentals år.

Olika figurer som Linné och Hilfeling som besökte Gotland för några hundra år sen lade märke till att ungdomarna på Gotland ofta hade sina lekar sig för och var utomordentligt spänstiga. Om du vill kan du se både vakthållning och idrotterna som medvetna skapelser för att hålla ett starkt försvar på Gotland. Så förutom att Gotland hade ett bra läge mitt i Östersjön, att gutarna var skickliga handelsmän så fanns ett starkt försvar.

Kanske rent av anledning till att handeln fortsatte utvecklas på Gotland under den tidiga medeltiden inte alls var att tyskarna lyckas ta sig fram till Östersjön utan helt enkelt berodde på att det fanns ett ställe dit man visste att man var välkommen och det gick fredligt till.

- Du är förstås fortfarande välkommen trots att Gutalagen upphävdes av danskarna i slutet av 1500-talet, om jag minns rätt.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan