text bild karta   info, a-ö

Styrmansberget

Gotland | Fröjel socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Styrmansberget
Styrmansberget, foto Bernt Enderborg

Också Styrmansberget i Fröjel socken torde vara en fornborg för spaning över havet, eller kanske ett varulager och ställe för köpslagan före export från Valbybodar; fiskelägets namn har nog med fornborgen att göra.


Det är inte mycket som återstår av den östra muren vid den fornborg som kallas Styrmansberget strax jämte vägen upp till Eksta; lärt folk kallar en sådan mur halvkretsvall eller mur i skalmursteknik. Hur det har sett ut en gång i världen är inte gott att veta men så mycket återstår att det är en intressant plats att besöka.


Alldeles utanför muren ligger några gravar varför det hela förefaller svårt att tidsbestämma enligt arkeologerna. I själva vallen har man hittat en bronsnål, som är riktigt gamla saker, men inom Vallhagarprojektet på 1940-talet totalundersöktes fornborgen och gravarna varvid man tidsbestämde åtminstone gravarna till romersk järnålder, dvs från Kristi födelse och några hundra år framåt. I förbigående skall vi passa på att säga att man har hittat ungefär 80% av alla silverdenarer från Romarriket i Sverige på Gotland, varför det måste ha varit stora saker i görningen på denna ö vid århundradena kring Jesu födelse.


De två bilderna överst på denna sidan har väl månne inte varit så imponerande, men den västra sidan av borgen begränsas av en 10-15 meter hög klippa och utsikten därifrån är verkligen beundransvärd.

Bilden över visar Karlsöarna, Lilla Karlsö närmast, och till vänster ser du tornet på Fröjel kyrka sticka upp över tallarna när du kikar åt nordväst.

Alldeles nedanför kyrkan finns resterna av en vikingatida hamn, en stor sån, men anläggningen går tillbaka till åtminstone 600-talet, som kallas Ridanäs (efter en runinskrift på en gravsten i Klinte kyrka, om jag minns rätt) men jag har tagit mig till att kritisera namnvalet eftersom det blir så konstigt, se Riddare och Ridanäs, men sånt kan förstås göra detsamma.

Gutalagen som nedtecknades i början av 1200-talet stadgar att: "Vakt skall envar hålla, som är tjugo år gammal. Och han skall hålla sig med vapen och svara för alla utskylder och gälda vaktpenningar i påskveckan."

Hur gammal denna bestämmelse i Gutalagen är vet ingen men att den går tillbaka till vikingatiden har svårt att tänka mig skulle kunna betraktas som oklart. Det är förstås lätt att tänka sig att vakthållandet bör gå tillbaka till åtminstone 600-talet, då hamnen i Fröjel började användas, men detta kan vi näppeligen bevisa. Denna period kallas ju vanligen Vendeltid efter vackra gravfynd i Uppland men vi på Guteinfo kallar den Kolonisationstid eftersom gutarna anlade kolonier runt om Östersjön vid denna tid, se Gutarnas kolonier.


Här är en utsikt mot sydväst från Styrmansberget, Karlsöarna till höger. Borgens största diameter är 100 meter, vallen åt öster är omkring tre meter bred men nuförtin tämligen låg. Borgen anlades förmodligen under äldre romersk järnålder, dvs mellan år 0 till 200.

Stymansberget är ett skönt ställe med härlig utsikt över havet. Det är väl värt att besöka bara för att njuta en stund, måhända av solnedgången, men har du ungar med dig så håll reda på dem. Det är långt att trilla ner från klippkanten!

Till sist skall vi bara säga att om Waldemar Atterdag 1361 seglade från Öland till Gotland så finns det inte ens en sportslig chans att deras flotta hade kunnat undgå upptäckt från Styrmansberget i Fröjel.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Fröjel socken

Vägbeskrivning


Fröjel socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen


Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan