text bild karta   info, a-ö

Några artiklar om vägpriser

Gotland | Vägpriser
title=Fotografi
Några artiklar om vägpriser
Detta är en samlingssida på guteinfo.com om vägpriser på färjan till Gotland. Bilden ovan är avsedd att illustrera två saker vi på guteinfo tycker, nämligen:

1) Gutar måste ha möjlighet att planera
2) Sätt igång nu!

Hur bedrivs arbetet med att införa vägpriser
- Gruppen Vägpris.nu (inte skattefinansierad) jobbar hela tiden, samlar namn, träffar beslutsfattare och så. De företräder företag och idrotten på Gotland.

Till Gotlands kommun och Gotlands Turistföreningen skickade jag följande fråga: "Jag planerar att göra en avdelning om färjetrafiken/priserna till och från Gotland och vill därför veta var Ni står i frågan, hur Ni agerar, hur Ni har agerat och hur Ni kommer att agera."

- Gotlands kommun har inte hunnit svara än, men det kommer nog snart.

- Gotlands Turistförening säger att de delar värderingarna i ett av kommunen fastställt dokument (refererat här), för övrigt hänvisar de till kommunen.

Historia - Guteinfos artiklar
Först skrev vi en artikel om att vägpriser till Gotland vore en ljuvlig nåd att stilla bedja om eftersom en dramatisk höjning av priserna föreslogs. Vi skäller lite grann i den. Därefter demonstrerade vi och här är artikeln om denna.

Men för att förklara för bestämmarna vad frågan gäller så skrev vi en artikel om Gotlands landsväg, och vad den ungefärligen kostar att resa på samt att detta är orimligt.

Sen började gruppen vägpris.nu få kontakt med riksdagen, partier och annat sånt, varför en liten artikel om det publicerades. Och när alla partier hade ställt sig bakom någon slags vägprisprincip så skrev vi en artikel om att nu var det bara att få sätta igång.

Därefter fick kommunledningen tummarna ur och åstadkom en gemensam åsiktsförklaring om lägstakraven för Gotlandstrafiken.

De två sakerna
För att kunna bedriva vettig företagsamhet på Gotland måste man kunna konkurrera också med fraktpriserna. Om ett kilo potatis fraktas till Stockholm från Skåne eller Gotland skall väl rimligen i ett välfärdsland inte ha någon betydelse, allra helst som när det ibland köps potatis från Tyskland och serveras i skolorna. Vi hoppas på konkurrensneutrala fraktpriser så att alla får smaken på Gotland.

Det föreslås kraftiga prishöjningar på färjorna titt som oftast, och det är ju också på dem vi fraktar mycket gods. Det går liksom inte att bedriva vettig företagsamhet när fraktpriserna kan variera på 30% från det ena året till det andra (vi brukar få reda på de föreslagna prishöjningarna någon månad innan).

En grundförutsättning för att det skall gå bra för Gotland är alltså att vi kan konkurrera inom Sverige på samma villkor som alla andra, dvs vägpriser på färjorna.

Detsamma gäller priserna för folk och fordon på färjorna. Det är inte bara rättvist att det inte skall kosta mer att ta sig till Gotland, för oss är det en grundförutsättning också. Det är svårt att konkurrera med exotiska resmål långt i fjärran när det är dyrare att ta sig till världens bästa ö.

För att förklara för vanligt folk vad det hela rör sig om brukar vi säga att om de tar sin bil och familj och kör 15 mil på landsvägen så kostar det några hundralappar i bensin. Men om man skall till Gotland så får man lägga till ett par tusenlappar för färjan och därtill kommer bensinen.

För många är det värt slantarna - det är en vacker ö vi har - men vi vill att alla skall ha möjlighet att ta sig hit. Och det till priser som motsvarar vad det kostar att ta sig fram på den landsväg som löper alldeles gratis utanför din dörr.

- Är det orimligt?
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan