text bild karta   info, a-ö

Ett annat land österut

Gotland | Rone socken | Magiska Gotland | Utskrift | Mobilsida
Ett annat land österut
Ett annat land österut, foto Bernt Enderborg

Strandfynd i Rone


Jag vet inte hur det är hemma hos dig, men här flyter det iland saker och ting ibland. Detta mjölkpaket låg ilandflutet vid den orimligt steniga kusten i gränslandet mellan Rone och Eke:

Strandfynd i Rone

Det är ingen badplats, det är det inte, men naturen bjuder ändå en gutnisk säregenhet som tilltalar. Strax inåt land växer den gutniska miniatyrskogen, ute på de steniga strandängarna blommar snart triften miljonfalt och innan min dotter hinner fråga så svarar jag gåssk-t. Fågellivet är synnerligt rikt, just idag hundratals vitkindade gäss, men det flyger och flaxar, kvackar och piper överallt.

Inte långt härifrån ligger Gudings slott och Uggarde rojr - sistnämnda är ett gigantiskt bronsåldersröse som envar borde ta sig tid att uppleva.
/text och foto Bernt Enderborg
Rone socken

Ett annat land österut

.

Rone socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Magiska Gotland.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=3271

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan