text bild karta   info, a-ö

Binge slott

Gotland | Väte socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Binge slott
Binge slott, foto Bernt Enderborg
Binge slott är unikt på så sätt att det egentligen är två fornborgar. Någon gång under historiens otvetydiga gång har det blivit för blött varför man flyttat borgen en bit upp på land, därav dubbla vallsystem som delvis överlappar varann. På 1960- och 70-talet tillhörde Binge slott de fornlämningar som var ett vårdobjekt för kulturmiljövården, varför det på skylten står "Kulturminne" i stället för fornborg, men nu är detta inte viktigt längre, ungefär som Gotlands försvar (som tydligen inte längre behövs).

Binge slott ligger i den södra kanten av den stora insjö som tillsammans med Roma myr sträckte sig från väst till öst mellan Follingbo och Halla och syd till norr mellan Väte och Endre, och när det var som vattenrikast kan det inte ha varit något problem för fornfolket att segla ut i havet genom mynningen vid Gothemsån, se Fågelsjön och Birka och Borgen vid Hallegårda, och alldeles säkert kunde de flänga fram med eisläggar.

När i tiden Binge slott byggdes finns inga klara uppgifter om, och i de flesta fall är forskarna osäkra. Emellertid tror de att många kan ha anlagts under äldre järnåldern - 500 f.Kr. till 500 e.Kr. men säger också att några kan ha tillkommit redan under bronsåldern.

Binge slott i Väte

Binge slott är alltså en fornborg om 120x95 meter, lite oval sålunda, och den äldre lite större om 145x90 meter, mer oval. Den består numer bara av vallar i kanten av vad som nog kan sägas ha varit en liten sorts ö omfluten av vatten och sumpmark. Bilden ovan visar hur det ter sig ovanpå borgen, som skog.

Binge slott i Väte

Båda borgarna har varit försedda med dubbla vallar, en inre och en yttre och vallgravarna som löper mellan är 2-4 meter djupa; vallarna i sig är mellan en halv och en meter höga, kanhända har de varit försedda med palissader. Något liknande med två överlappande fornborgar finns inte någon annanstans på Gotland.

Borgen kan mycket väl ha varit en plats där traktens folk samlade och lagrade produkter som sedan avyttrades vid Gutnaltinget i Roma eller måhända exporterades långväga via sjöar och kanaler; vi påminner om Gutarnas kolonier.

Binge slott i Väte

Här är en bild från vägkanten en stycke förbi borgen mot Viklau till (eller Atlingbo). Det är svårt att få med höjdskillnader på bild, men det skiljer en 15-20 meter i höjd där jag står och nere vid skogskanten. Det är ena kanten av ett av de två stora rev som går snett tvärs över Gotland. Det är inga gigantiska höjdskillnader, men därnere kunde du förmodligen segla medan du torrskodd kunde vandra den forntida vägen fram till Viklau där jag står, se också uppgifterna om jorddjup på ömse sidor av vägen på sidan om Hallegårda borg ty det är samma rev.

Fortsätter man vägen fram ett stycke och svänger vänster så kommer man upp vid Myrände i Atlingbo, vilket sannerligen är ett adekvat namn. Men Burgvägen är en dålig väg och jag kan inte rekommendera dig att köra den om du är rädd om bilen.

Binge slott - namnet

Vad gäller namnet, Binge slott, så kan vi tillägga att Hanna Pettersson från Tuna i Väte 1949 upplyste om det längs Burgvägen fanns en hage som tillhörde Norrbys gård och kallades "Binge slåt", vilket också kunde sägas "Binge slåtä", så man kan gott undra om Binge slott är ett korrekt namn; gården Norrbys som numera är kulturreservat ligger någon kilometer ifrån Binge slott, se SOFI.

Nu vet jag inte varifrån de andra fornborgarna har fått sina slottnamn, men de kan säkert vara felaktiga allihop. "Slojte" betyder förresten snöslask om du är här på den tiden av året, men det har å andra sidan ingenting alls med saken att göra.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Bildsten

Bildstenar i Hejde, 5,1 km
En bildsten i ett änge, 4,6 km

Flora

Majviva, 4,5 km

Fornborgar

Binge slott, 0 m
Fornborgen i Väte, 1,3 km
Guldrupe fornborg, 4,5 km
Tuna i Viklau, 2,9 km

Gutasagan

18) Olof den helige, 1,2 km

Historia

1361 i Mästerby, 4,4 km
Fattigstugan i Atlingbo, 1,9 km
Hagelheim bro, 3,9 km
Jacobs minnessten, ringkors, 4,8 km
Medeltida smide i Väte, 1,2 km
Minnessten - vägen till framtids båtnad, 3,4 km
Ringkorset i Mästerby, 4,5 km
Rosenby båtmanstorp, 1,8 km
Stenhuggarmärken, 1,2 km

Kuriosa

En holländare, 4,7 km

Kyrka

Atlingbo kyrka, 2,6 km
Guldrupe kyrka, 4,2 km
Hejde kyrka, 5,3 km
Mästerby kyrka, 4,6 km
Väte kyrka, 1,2 km

Kåseri

Landet av mjölk och honung, 4,2 km

Medeltidsveckan

Medeltidsdagen i Väte 2013, 2,9 km

Museer

Mästerby museum, 4,6 km

Målningar

1100-talets världsdelar, 4,5 km
David och Goliat i Mästerby, 4,6 km
Ett bart huggande svärd, 5,3 km
Helvetesgapet, 4,6 km
Kyrkmålningen i Väte, 1,2 km
Själavägningen i Mästerby, 4,6 km

Platser

Tjaukle, 4,3 km

Runor

Kristendomens ålder på Gotland, 4,6 km
Mässhaken i Guldrupe, 4,2 km
Runor i Guldrupe kyrktorn, 4,2 km
Runstenen i Atlingbo kyrka, 2,6 km

Skeppssättningar

Gräne skeppssättning, 2,7 km

Skulptur

Anna själv tredje, 1,2 km
Den drakdiande kvinnan, 1,1 km
Den sista måltiden igen, 1,2 km
En medeltidsman, 1,2 km
En tidigmedeltida riddare, 1,2 km
Ett torn i Väte, 1,2 km
Haren i Väte, 1,2 km
Hynse ei Hajde, 5,3 km
Krucifixet i Väte, 1,2 km
Sakristiportalen i Väte kyrka, 1,2 km

Stenrösen

Stenröse vid vägen till Dans, 5,4 km

Ängen

Augustas änge, 2,3 km
Fonnsänge, 1,6 km
Isums Slåtteräng, 3,2 km
Prostarve äng, 5,3 km

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan