text bild karta   info, a-ö

Lite till om slipskåror

Gotland | Alskog socken | Slipskåror | Utskrift | Mobilsida
Lite till om slipskåror
Lite till om slipskåror, foto Bernt Enderborg

I bäcken vid de övergivna gårdarna i Visne ängar finns dessa slipskåror. En vandringsled och en hopen kämpgravar finns att se i området.


I en liten bäck som går tvärs över det som i officiella sammanhang kallas Visne ängar (alla därute säger Visnare) återfinns några sliprännor i bergfast häll. På bilden ovan är bäcken så gott som uttorkad = högsommar, men vanligtvis plaskar där gemytligt. Bilden visar slipskåror på en sten i botten av bäcken; gutar kallar dessa stenar för svärdslipningssten.

Oftast säger vi att slipskårorna är från stenåldern, men så är det nu inte alldeles säkert. Det förekommer nämligen skåror som är slipade på bildstenar, daterade mellan 400 och 800 e.Kr. sisådär, dvs skårorna är sekundära till bilderna på stenen och följaktligen inte från stenåldern.

Det där med landhöjning förefaller mig också vara svåra saker att reda ut. Räknar man inte några meter per 1.000 år? I så fall finns exempel på kämpgravar som ligger så lågt i dag att de som byggde dem några hundra år f.Kr. måste ha gjort det på sjöbotten. Och frågan är förstås hur de bar sig åt då de slipade i bäcken under några meter vatten (vi skall tillägga att det ligger en sten med slipskåror i bäcken som leder mellan Tjaukle och Roma också, den hittar du icke).Här ser du bäcken i Visnare, som alltså är ett särdeles skönt område med kämpgravar i ett vackert änge med en liten bäck, gravar, avsläggade bildstenar, vätterosor, utflyktsvänligt, kaffekorg och en skön promenad i de vackraste av omgivningar.

Nåja. Det är möjligen så att åtminstone vissa av slipskårorna inte är från stenåldern, somliga tillskapades tydligen på merovinger- eller vikingatid. Och då har ju teorin om "svärdslipningsstenar" sitt berättigande, se slipskåror.

Om vi antar att alla skåror kommer från vikingatida svärdslipning så har det slipats en ohygglig massa svärd på Gotland (3.700 skåror är kända, många i granit, så det måste bli många hundratusen svärd). Men det kanske inte är så att det ena utesluter det andra, dvs att det finns slipskåror som är från stenåldern men också skåror från en tid då gutniska vikingar tillverkade svärd och exporterade.

Överkurs
Visne ängar, det officiella namnet, används mig veterligen inte av vanligt folk som i stället säger Visnare. Men namnet kanske blir för trassligt att använda offentligt eftersom det innehåller både "vi" och ändelsen "are", som tolkas som arve varför ställen med sådana ändelser påstås vara arvegods. Och "vi" sägs ju utpeka ett heligt ställe, kanske ett offerställe, och namnet Visnare skulle ju därmed enligt officiella tolkningar betyda en helig plats som är arvegods. Så kan inte mytosofer ha det.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Alskog socken

Vägbeskrivning


Alskog socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Slipskåror.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

1) Svärdslipning?

Som bonnpojke, snickare och lite annat med verktyg under mitt yrkesverksamma liv tror jag inte på svärdslipningsteorin. Liar knivar och de flesta för att inte säga alla eggverktyg slipas tvärs eggen, då också troligen svärden (man var inte dummare förr).

Då är det, med viss tvekan, i min fantasi stenyxor kvar. Vad det kunnat vara är jag inte karl till att säga.

Anders P.

--- webmastern kommenterar ---
Vad slipskårorna har använts till har stötts och blötts i många år. Länsstyrelsens experter skriver till och med en fråga till besökaren på de fåtaliga informationsskyltar som satts upp: "Vad tror du".

Men jag tror inte att de som förespråkar svärdsliparteorin tänker sig att det är just eggen som slipats på stenarna, allra särskilt som vi på Gotland har utomordentligt bra sandsten till detta (sandstensbrynen har exporterats miljonfalt).

Det ligger onekligen nära till hands att stenåldersfolk har slipat stenyxor. Men det finns dock spår som visar att slipskåror har tillkommit långt senare i historien, på en bildsten från 800-talet eller så, över bildstenens bilder, varför det hela är osäkert och Länsstyrelsens fråga berättigad:

- Vad tror du?

Tänk nu på att om du anser att stenyxor är det rimliga svaret så säger du också indirekt att Gotland var välbefolkat under stenåldern, och det stämmer nog inte så värst bra med vad som vanligen brukar läras ut.

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Slipskåror: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Alskog: länkar, karta.