text bild karta   info, a-ö

Henrik Lejonet

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Henrik Lejonet
Henrik Lejonet, foto Bernt Enderborg

Kanske är det Licnatus som på uppdrag av gutarnas landsting ligger bakom tyskarna expansion, och därmed Hansan, i Östersjöområdet. En stor man i Sveriges historia, som du aldrig har hört talas om.


Tyskarnas roll i Visbys historia är omtvistad. Somliga menar att det är de som har gjort så gott som allting medan andra påstår nästan motsatsen. De flesta verkar dock någorlunda överens om att det är Artlenburgprivilegiet 1161 som är grunden till att så många tyskar bosatte sig och bedrev handel med Visby som utgångspunkt.

I detta privilegiebrev står häpnadsväckande saker, som "efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan", varför: "Inom hela vårt maktområde skall gutarna ha orubblig fred". Gutarna tillförsäkras vidare kroppslig säkerhet genom ett antal drakoniska straff för de tyskar som förgrep sig, att deras egendom skulle bibehållas om de dog och de får alldeles samma rättigheter som de inhemska köpmännen i tillämpningsområdet.

- Hur i hela fridens namn har Liknatte (se också Riddaren i Stenkyrka) från Stenkyrka på Gotland lyckats förhandla till sig sådana förmåner?

Innan vi funderar på den frågan skall tilläggas att det i privilegiebrevet också står att gutarna "i tacksamt utbyte erbjuder oss detsamma, att de innerligt älskar oss och vårt land och flitigare besöker vår hamn i Lübeck". Ibland läser man att detta villkor ingick i en stort upplagd plan att ta över handeln i Östersjön, men det behöver du inte tro på.

Vem var Henrik Lejonet
Henrik Lejonet, 1129-1195, var hertig över Sachsen (1139-1180) och Bayern (1156-1180), en av medeltidens störste härskare (en hertig var under äldre medeltid kungens högste ämbetsman i ett större landområde, vid medeltidens slut var de självständiga furstar).

I uppslagsverken sägs att Henrik Lejonet koloniserade de vendiska kustländerna. Vad betyder det egentligen? Det låter som att Henrik lät befolka dessa kustländer, men så var långt ifrån fallet. Venderna var som bekant ett västslavisk folk som bl a bebodde norra Tyskland och det var dessa som i det närmaste utrotades eller germaniserades under medeltiden - det var bl a vad Henrik Lejonet gjorde.

Från gutarnas synpunkt bör detta "koloniserande", vilket skedde 1160, av de vendiska kustländerna inte ha varit särskilt tilltalande. De var sen hedenhös naturliga handelsländer för Gotland, varför Henrik Lejonet rimligen borde ha utgjort ett hot med gutarnas handel.

Vad hände egentligen
Nu skall vi citera hela ingressen till Artlenburgprivilegiet:

"Må alla Kristtrogna veta, nu och i framtiden, hur vi, av kärlek till freden och vördnad för den kristna tron, men främst i betraktande av den eviga vedergällningen, efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan, hur vi, med bistånd av den Heliga andes nåd, genom en evig och orubblig fred har stävjat mångahanda oskick, som kommit genom de båda folkens osämja, såsom hat, ovänskap, mandråp, och därefter välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd."

I många, många historieböcker kan du läsa att gutarna var ett fredsälskande folk som hellre vädjade till vågen än till vapnen. Men vad kan det tänkas betyda det där om "men främst i betraktande av den eviga vedergällningen", och i slutet: "välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd"?

Åtminstone undertecknad förefaller det som att gutarna hade ställt sig på vendernas sida, för handelns skull, när Henrik Lejonet "koloniserade" kustländerna. Men eftersom all handel alltid är av godo, tullar alltid av ondo, så måste denna fråga lösas när länderna nu bytt herre (det står förstås också att gutarna hade gett tyskar på skallen, se Gairhielm, kanske, men det vet jag inte om jag vågar skriva).

Liknatte från Stenkyrka hade alltså en tämligen trygg förhandlingsposition. Gutarna var stora handelsmän, de hade en egen handelsgård i Novgorod (hulmgardi, nämns i Gutasagan) och man skulle kunna säga att de behärskade handeln i Östersjön ännu i mitten av 1100-talet.

Vem var Liknatte
Om jag har svarat på vem Henrik Lejonet var så bör jag kanske säga några ord om Liknatte. Egentligen vet vi inte vem han var. Han kan ha varit ett befullmäktigad ombud för republiken Gotland men han gott också ha haft en ställning som man i dag skulle ha kallat president.

För att göra allting lite mer konkret skall vi säga att du kan kika på Liknattes gravsten framme vid koret i den medeltida kyrkan i Stenkyrka. Det är troligtvis han som ligger. Det här vet ingen skolunge på Gotland eftersom de har fullt upp med att hålla reda på hjältekonungar och andra våldsamma överdrifter från fastlandets aldrig sinande propaganda. I den vanliga informationen om kyrkan står att Licnatus var från en gård vid namn Stenstuge men för att också gutar skall förstå vilken gård som avses så talar vi om att det är Stainstu. Stenstugu står det på vägskyltarna också men vilka som bestämt detta vet jag inte.

Slutligen
- Men nå, vad anser jag om tyskarnas roll i Visby historia?

- Åh, det är för svårt. Men det är inget problem för mig att kalla Visby en tysk stad om vi kallar t ex Stockholm och Riga gotländska städer.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Visby socken

Mer info

Här finns mer om Historia.

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2006, 463 m
Almedalsveckan 2009, 413 m
Almedalsveckan 2010, 463 m
Almedalsveckan 2012, 402 m
Almedalsveckan 2014, 473 m
Haro - tid för barnen - föräldraupproret!, 481 m

Artiklar

Demonstrationen för vägpris 2012, 964 m
Företagardagen 8/11 2007, 507 m
Invigningsgala Gotland pride 2013, 534 m
Kultur i natten, 479 m
Kulturting 2007, 590 m
Livrädda Östersjön 2006 - artisterna, 810 m
Mal- eller slungstenar, 1,9 km
Maskeraden 2010, 582 m
S:ta Gertrud, 257 m
Stora Torget den 29 april 2007, 178 m
Sveriges största sevärdhet - ringmuren, 454 m
Tullar vid portarna, 374 m
Vattendagen 2015, 553 m
Vi skämmer ut oss, 1,9 km
Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg, 533 m
Visby Ladies svenska mästare i basket 2005, 1,9 km
Visbydagen 2011, 404 m
Återställ hålen, 367 m
Öppen ruin, 204 m

Bilder

Hertik Erik, 9 m
Jolly Roger, 789 m
Kalkugnar, 829 m
Massor av kärlek, 387 m
Svärdet i stenen, 534 m
Sånt här är tråkigt att läsa, 222 m
Var är medeltiden, 382 m
Vinter i Visby, 329 m
Väktargång | Ringmuren, 504 m

Fakta

Ringmuren fick tre stjärnor, 260 m

Fiskeläge

Flundreviken fiskeläge, 3,1 km

Flora

De blommande trädens glada tankar, 318 m

Fornborgar

Bygdeborg i Väskinde, 5,5 km

Gravfält

Annelund gravfält, 3,8 km

Guide

Gatuvalven i Visby, 1,9 km

Hamnar

Visby hamn, 784 m

Historia

1353 - ett brev från rådmännen i Visby, 533 m
1361 - massgravar på Solens berg, 910 m
Brandskattningen av Visby 1361, 863 m
Elvatusen jungfrur, 276 m
En kalkugn från 1200-talet, 1,9 km
En stor katastrof 1566, 5 m
Ett skott i tornet, 449 m
Galgberget, 1,0 km
Gråbröder - Franciskaner, 242 m
Halshuggningen 1342, 354 m
Henrik Lejonet, 0 m
In Gothlandia et Mari spes mea, 958 m
Infördes tull till Visby 1288, 365 m
Kristi riddares gård på riddarnas ö, 96 m
Mariaprocessionen, 32 m
Petrus de Dacia - Sveriges första författare, 284 m
S:t Augustinus och S:t Nicolai, 1,9 km
Skampålen på Klinttorget, 220 m
Snäckskogen i Boge, 1,9 km
Stadens blomstring, 301 m
Sören Norby, 928 m
Sören Norby slår bondekungen, 934 m
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, 794 m
Vad sa Petrus de Dacia 1288, 247 m
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås , 352 m
Varför kyrkan i Wi inte brändes, 1,9 km
Varför ruinerades Visby, 196 m
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna, 184 m
Visby lades i aska 1362, 347 m
Visby stadslag, 361 m
Visby under medeltiden, 379 m
Visby under stenåldern, 25 m
Visby underkastelsebrev, 329 m
Visbys storhet under medeltiden, 352 m
Världsarvet Visby, 512 m

Kalkbrott

Follingbo kalkbrott, 5,2 km

Konst

Anna Nyberg - A story to be told, 370 m
Vi på muren, en gobeläng om 1361, 480 m

Kultur

Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 542 m

Kuriosa

Bödelsstugan står kvar, 304 m
Djävulens spik, 258 m
Fan i helvete, 69 m
Gåtfull inskrift vid S:ta Carin, 221 m
Jacob av Charra, 258 m
Kanonen vid Wallers plats, 364 m
Norra stigluckan vid Visby domkyrka, 1,9 km
Ölbäcks värdshus, 4,8 km

Kyrka

Visby domkyrka - S:ta Maria, 10 m
Vårdklockans kyrka, 415 m

Kåseri

Den 6 juni 2002, 1,0 km
Elda på, 178 m
Försköna Visby, 446 m
Gutavallen - vad menas, 692 m
Jättesnygga brudar, 550 m
Kruttornets finesser, 386 m
Kärleksstigen, Hälsans stig, 1,2 km
Nordiska naturväsen, 400 m
Nåt att titta på, 215 m
Ringmurskaries, 425 m
Strandpromenaden, 391 m
Visby 10 juni 2015, 314 m

Magiska Gotland

Barflickor på Effes, 788 m
Dei jär ret vackat, 438 m
Domkyrkoberget i Visby, 16 m
En helt vanlig kväll, 390 m
En sommarbild, 240 m
Ett andningshål - Botaniska trädgården, 355 m
Förlova dig på Gotland, 299 m
Gotland året runt, 331 m
Krumelurer i Botaniska Trädgården, 318 m
Under putsen, 333 m
Åttahundra år gammal skugga, 434 m

Medeltida hus

Burmeisterska huset, 488 m
Clematishuset, 330 m
Donnerska huset, 518 m
Engeströmska huset i Visby, 144 m
Huset med målningarna, 762 m
Hästnäs, 4,2 km
Johan Målares hus, 46 m
Liljehornska huset, 367 m
Tjärkoket, 596 m
Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget, 350 m

Medeltidsveckan

Danska pannkakor på Medeltidsveckan, 462 m
En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003, 410 m
Medeltidsveckan 2005 - några bilder, 424 m
Medeltidsveckan 2006, 423 m
Medeltidsveckan 2006 - några bilder, 437 m
Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti, 473 m
Medeltidsveckan 2010, 442 m
Medeltidsveckan 2012, 405 m
Medeltidsveckan 2013, 482 m
Medeltidsveckans skådespel, 414 m

Naturreservat

Bergbetningen, 2,7 km
Brucebo, 5,5 km
Galgberget, naturreservat, 1,1 km
Reveln fågelskyddsområde, 1,9 km
Ölbäcks, 4,8 km

Platser

Almedalen, 445 m
Birgers gränd, 350 m
Botaniska Trädgården, 310 m
Dansa, din djävul, 32 m
Fiskargränd i Visby, 333 m
Paviljongsplan, 437 m
Rackarbacken, 327 m
Salomos stenbrott, 33 m
Södra hällarna i Visby, 3,5 km
Åhsbergska hagen, 2,9 km

Rauk

Snäckschimpansen, 3,8 km

Ringmuren

Dalmanstornet, 151 m
Ett torn i Östergravar, 225 m
Fiskarporten, 403 m
Jungfrutornet, 497 m
Kajsartornet, 704 m
Kaponniärerna, 282 m
Kruttornet - Visby kastal, 407 m
Kvarntornet, 447 m
Kärleksporten, 401 m
Lilla Strandporten, 384 m
Lübeckerbräschen, 537 m
Långa Lisa, 377 m
Murfallet, 470 m
Mynthuset, 341 m
Nordergravar, 548 m
Norderport, 363 m
Portar i ringmuren, 525 m
S:t Göransporten, 417 m
Segeltornet, 963 m
Sidledes skytte, 154 m
Silverhättan eller Kames, 564 m
Skansen Havsfrun, 986 m
Snäckgärdsporten, 548 m
Sparbössan, 183 m
Sprundflaskan, 385 m
Stor Christin, 620 m
Storhenrik, Store Henrik, 930 m
Söderport, 861 m
Tjärkoket, 570 m
Valdemarsmuren, 833 m
Östergravar i Visby, 198 m
Österport, 369 m

Ruin

Allmänt ruiner, 1,9 km
Drottens ruin, 168 m
Helgeands kyrkoruin, 140 m
Ryska kyrkan, 133 m
S:t Clemens ruin, 202 m
S:t Göran - kyrkoruin, 729 m
S:t Hans och S:t Pers ruiber, 532 m
S:t Lars ruin, 181 m
S:t Mikael, 569 m
S:t Nicolai ruin, 270 m
S:t Olof ruin, 288 m
S:ta Carin ruin, 201 m
S:ta Gertrud ruin, 209 m
Solberga Kloster ruin, 940 m
Visborgs slott, 973 m

Runor

Evigt medan världen vakar, 533 m

Saga

Carins blomma, 222 m
Jungfrun i tornet, 499 m
Karbunkelstenarna, 203 m
Pilla ett troll i huvudet, 987 m

Skulptur

Den återuppståndne i domkyrkan, 21 m
Jungfru Maria, 22 m
Klädd i solen i Visby, 166 m
Markus, evangelisten, 0 m
Änglavingar, 68 m

Stränder

Gustavsvik, 2,7 km
Norderstrand, 1,3 km
Snäck, 3,9 km
Visby havsbad, 630 m

Träsk

Svaide vät, 5,5 km

Visby

25 juli 2003, 401 m
De första spåren, 150 m
Klinten, 117 m
Stora Torget, 165 m
Strandgatan, 428 m
Välkommen till Visby, 635 m

Färjor

1,4 km, Destination Gotland

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan