text bild karta   info, a-ö

Vad är destinationsmarknadsföring

I en uppsats från Högskolan på Gotland, Stockholms universitet, resonerar Jerry Eklöf och Jesper Tammilehto kring frågan om Gotlands Turistförening är "En förening enbart för dess medlemmar eller en förening för hela turistnäringen på Gotland?" Resultatet av uppsatsen är förstås givet varför den i stället klargör olika problem och utmynnar i ett antal rekommendationer baserade på egna funderingar och intervjuer av företag såväl inom som utom Gotlands Turistförening på just dessa problem.

Av uppsatsen framgår att de ledande människorna på Gotland inom turistnäringen anser att något som kallas destinationsmarknadsföring är ytterligt viktigt. Men vad är det egentligen? Destinationsmarknadsföring? Är det bara ett innebegrepp som folk slänger sig med för att verka insatta eller har det någon praktisk, konkret betydelse för?

Uppsatsförfattarna svarar på detta i kapitel 3.4:

"Begreppet destinationsmarknadsföring blev ett ”inneutryck” på 90-talet. Grundidén var att en destination kan eller bör marknadsföras av en turistorganisation på samma sätt som en produkt marknadsförs av ett tillverkningsföretag."

Det är alltså på grund av ovanstående som det pratas om varumärket Gotland. Det sägs att varumärket är viktigt, att Gotland som varumärke är något viktigt och att det är detta som måste marknadsföras.

Folk som inte lever av skattemedel frågar sig kanske vad det där varumärket består av. Namnet Gotland förstås, det är liksom själva stämpeln, men vad betyder stämpeln. Och om nu redan varumärket är så starkt, vad nytta gör destinationsmarknadsföring?

Om uppsatsen - om du vill läsa den
Författare: Jerry Eklöf & Jesper Tammilehto
Handledare: Bengt Jönsson
Kandidatuppsats i Företagsekonomi
Vårterminen, 2004-06-23

Uppsatsen finns att hämta i det missbrukade pdf-formatet på Högskolans sidor om Turism & Upplevelse: http://www.hgo.se/tur

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan