text bild karta   info, a-ö

Aurorafjäril

Gotland | Fauna
Aurorafjäril,
Aurorafjäril , foto Bernt Enderborg

Vingade fjärilar ser man överallt på Gotland


Redan Linné kallade fjärilssorten på bilden för Aurorafjäril, guldfjäril, ty aurora är latin och betyder guld. På bilden sitter den på en skogsnäva i Kräklingbo socken och sysslar med det som fjärilar är upptagna med.Aurora var också namnet på morgonrodnadens gudinna bland de antika romarna. På bilden är det dock en hanne, något som sägs framgå av de orangefärgade vingspetsarna. De finns i nästan hela landet, dock inte norröver eller i fjälltrakter. Sitt hemvist har den på ängar och i gles skogsmark. Man ser dem här och där.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan