text bild karta   info, a-ö

Barlingbo socken

Gotland | Barlingbo socken | Socken | Utskrift | Mobilsida
Barlingbo socken
Barlingbo socken, foto Bernt Enderborg

Lite om Barlingbo


Barlingbo är med sina 17 km2 en liten socken mitt på Gotland, står det på infotavlan vid kyrkan. Större delen är åkermark, ett mindre område hällmark i norr och skog i öst, norr och väst. Omkring 300 människor bor i socken.

Barlingbo socken

Emellertid är jorden bland Gotlands bästa, storgårdar finns i trakten. Ser du kyrkan?

Stafva gård i Barlingbo socken

På bilden ser du Sveriges största stallar för frigående livdjur. Gården heter Stafva men om jag minns rätt så är det Ejmunds i grannsocknen som har hand om det hela; många restauranger köper produkter av högsta klass därifrån. Ordet Stafva är lite roligt förresten, för man borde ju kunna anta att gården har sitt namn av den en gång i världen var en stavgård; också i nutid står det också en stav där, ett vindkraftverk.

Holmbergs i Barlingbo socken

Kortet är taget alldeles vid kyrkan och visar Holmbergs, gården heter Massarve. Den tredje storgården är nog Henriksdal, gissar jag, ty mindre gårdar skall tydligen bort i enlighet med den byråkratiska enfald som har rått i Sverige de senaste 60 åren.

Sockengläntan i Barlingbo

Man har gjort sig en Sockenglänta, längst ner till vänster vid Norrbys, att träffa varann. Det finns till och med en barngrupp i socknen som ser till att ungarna träffas några gånger om året och gör något kul tillsammans.

Melinska gården i Barlingbo

Är det inte väder för Sockengläntan kan folk träffas i Melinska gården, som byggdes till skola 1834 läser jag på Barlingbos hemsida (Melinska gården).

Skolan i Barlingbo

Alldeles vid vägen till Ekeby, och Lillåkra, strax efter kyrkan står en modernare skola av storlek, som förstås talar om att urbanisering fortgår med oförminskad styrka. Den är nedlagd men hyser ett av socknens livaktiga företag; annars har väl folk sin utkomst i Visby på en och en halv mils avstånd. Fotbollsplanen ligger alldeles bakom skolan.

Dopfunten i Barlingbo kyrka

Fornt och gammalt i Barlingbo

I sockens kyrka finns enligt Roosval, den som mest ingående undersökt Gotlands alla kyrkor, medeltidens främsta konstverk i Sverige: dopfunten, som huggits i ett block. Och det är en märkvärdighet av mått och rang, till och med värd en resa till Gotland.

Vad gäller fornlämningar så är det inte så översvallande gott om sådana i socken. Några husgrunder brukar pekas ut ehuru det inte är så märkvärdigt på Gotland där det finns tusentals sådana (vi skall kika på dem vid tillfälle), men man kan ju åtminstone fråga sig vad det är för en hög utanför Enbjänne, strax vid vägkanten upp till Änges; det ligger förresten en trollund några hundra meter från Enbjänne. Och för övrigt vill jag minnas från litteraturen att man i Barlingbo har hittat ett skelett som någon faktiskt tror blivit offrad, jfr Gutasagan, men sånt kan jag nu inte tro på.

Mer om Barlingbo

Information

Gårdar

Företag

Artiklar

Invigningen av Barlingbo Bryg
Åkerlandskap

Kyrka

Barlingbo kyrka

Platser

Barlingbo prästgård

Skulptur

Dopfunten i Barlingbo
Triumkrucifixet i Barlingbo

Socken

Barlingbo socken
Björkhage
Busarve
Digeråkre
Enbjänne
Hällhage
Lillåkre
Massarve
Munkebos
Norrbys
Nygårds
Prästgården
Stave
Stenstugu
Änges
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Barlingbo IF
Barlingbo kyrka pa dansk

Barlingbosidan
Fornfynd Barlingbo
Kyrkans kontaktuppgifter

Mopedklubben
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan