text bild karta   info, a-ö

1437 - tre smeck paa Rumpen

Gotland | Historia
title=Fotografi
1437 - tre smeck paa Rumpen
Rex Gutorum – Gutarnas konung – kallade sig Erik av Pommern på sina gotlandspräglade pengar då han 1436 slog sig ner på Gotland efter att ha övergivit dronning Margaretas unionsrike, som sägs ha framskapats i Kalmar. Filippa, prinsessa av England och Eriks fru, gick dock bort redan 1430 varför han till Gotland tog med sig hennes tidigare piga Cecilia, eller Cecille som Strelow stavar hennes namn 1633 i sin Guthilandiske krönika. Om Filippa inte hade varit död så hade säkert en och annan lustigkurre föreställt sig att hon kom från Blandings (läs Woodhouse).

Det finns en obetalbar historia i Strelows krönika om Cecille när hon i en grön karm (nåt slags åkdon efter häst) en gång mötte den ridande Olof Axelsson (en av Axelssönerna - det var han som småningom befriade Erik av Pommern från den svensk/tyska belägring av Visborgs slott). Den gröna karmen markerade tydligen ställning av något slag, kanske var det egentligen Filippas vagn, varför Olof artigt tog av sig hatten för henne.

Strelow skriver 1633: ”oc hans Suenne begynte at lee aff hannem, oc hand hørde huo hun var, bad hand dem at hente hinde up igien, lod sedan hendis vagn omkaste, och gaff hende tre smeck paa Rumpen, befoel hende att sige hendis herre, at den horerøff, skulde en gang skillie hannem ved Dannemarck.”

Erik av Pommern blev ju småningom skiljd från det danska kungariket, vilket antagligen berodde på Cecilias rumpa, helt säkert är väl inte det, men varför inte påminna om Antonius och Cleopatra. Värre saker har hänt.

Nåja. Skall man förklara anledningen till att Strelow ansåg historien om Cecilias rumpa var värd att anteckna så får vi komma ihåg att Filippa var prinsessa av England. Hade Erik av Pommern fått stöd därifrån så hade unionen och Karl Knutsson Bonde förmodligen inte lyckats.

Den historiska kunskap som kan utvinnas från berättelsen är nog att Olof Axelsson hade åtminstone en hatt samt att Cecilia hade en skön rumpa. Händelsen sägs förresten ha inträffat vid Bolle led, men var i världen denna finns vet jag inte.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan