text bild karta   info, a-ö

Offentlig plats


§3 Ordningsföreskrifterna gäller, där inget annat anges, på offentlig plats.

Som offentlig plats räknas allmänna gator, vägar, torg, parker
m m (enligt ordningslagen), samt följande områden:

◆ i Visby den mark som ej är detaljplanelagd inom området som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks campings norra gräns upp till Lummelundsv– Lummelundsv söderut–rondellen–Kung Magnus v–Jägarg–Norra Hanseg söderut–Östra Hanseg–Stenkumlav söderut– Allég västerut– Färjeleden norrut–rondellen–tänkt rät linje i Färjeledens förlängning från rondellen till strandkanten

◆ samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen

◆ kommunägda och andra badplatser (se nedan). Här gäller endast
föreskrifterna om camping (15 §) och vistelseförbud för hund
(17-18 §§)

Badplatser (kommunägda) Visby Havsbad, Badhusparken Fårösund, Ronehamns-, Norderstrands-, Slite-, Nybro-, Gustavsviks-, Kappelshamns västra-, Burgsviks-, Snäckvikens bad, Klintehamns barlastkaj, Västergarns badplats.

Badplatser (andra) Tofta-, Gnisvärd-, Sudersands- och Kneippbyns bad.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan