text bild karta   info, a-ö

Östra porten på Landeskron

Gotland | Sanda socken | Kuriosa
Östra
Östra porten på Landeskron , foto Bernt Enderborg

Fästningen som byggdes av kungasonen som dog i pesten


Hertig Erik, son till en av Sveriges kungar, Albrekt av Mecklenburg, dog den 26 juli 1397 i Landeskron i Sanda, kanske en kväll på ort och ställe med solnedgång som ovan. Han begravdes i Visby.

Förutom själva ruinen, en rätt rejäl sak, 110 x 75 meter, kan man också se vad vi på Gotland kallar länningar vid strandkanten:


Det är väl inte alldeles säkert att de hör till Landeskron, men å andra sidan ligger de alldeles nedanför slottet och går ungefär lagom långt upp på land. Man kan gott tänka sig att de ankrade flottan utanför och landsteg exakt där för att komma till Landeskron, som väl kan kallas slott på riktigt. Det är inte mer än 50 meter mellan länningarna och slottet.


Bilden visar vad som återstår av den norra delen av den östra porten på Landeskron, ingången; ungefär samma konstruktion som ringmuren som synes. Det är inget litet ställe (man skulle väl nästan kunna ha en fotbollsplan innanför murarna):Borgen eller slottet byggdes av hertig Erik, men hans far Albrekt av Mecklenburg som tillsattes av Sveriges stormän, bl a Bo Jonsson Grip, som kung av Sverige, lyckades inte kvarhålla makten. Att storgubbarna valde Albrekt av Mecklenburg var inte någon tillfällighet ty han var son till en svensk prinsessa, den svenske kungen Magnus Eriksson syster, och stod vid tillfället såvitt går att begripa närmast till Sveriges tron.

Hertik Erik dog 1397, Tyska Orden tog makten över Gotland 1398 sen de besegrat de s.k. Vitaliebröderna. Hur allt det här hänger ihop är inte gott att reda ut, men i Sveriges officiella historia brukar såväl Vitaliebröder som hertig Erik avfärdas som sjörövare som störde Sveriges handel med omvärlden genom att kapa handelsskepp. Emellertid är det svårt att komma till någon annan slutsats än att det hela rörde sig om regelrätta krigshandlingar.


Historien är invecklad, massvis av namn och turer, men hertig Erik byggde i alla fall borgen, eller slottet, på ett utomordentligt naturskönt ställe, Vivesholm.

Vi kan avsluta med att under denna tidsperiod, före murätande kanoner, var det på modet att bygga borgar. Tyska Orden som besegrade Mecklenburgarna på Gotland påbörjade Visborgs slott. I förbigående kan vi också nämna att det brukar sägas att Tyska Orden stöddes av hanseaterna - gissa vilken stad som var ledare för den norra delen av Hansan (Visby). Och jag vill minnas att jag någonstädes har läst att Albrekt av Mecklenburg, när han blivit tillfrågad av de svenska stormännen, på väg till Sverige för att krönas färdades via Gotland, där han förstås blev erkänd som svensk konung av gutarna.

Vivesholm är ett vackert ställe, väl värt att besöka, och jag kan tänka mig att särskilt ornitologer skulle trivas utmärkt.
/text och foto Bernt Enderborg