text bild karta   info, a-ö

Komme om sydher j skilsmessone

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Komme om sydher j skilsmessone
Komme om sydher j skilsmessone, foto Bernt Enderborg

Gustav Vasa varnar för konung Christiern medt sitt anhang


Den 8 maj 1529 skrev Gustav Vasa ett "Bref till meniga allmogen i Småland, med förklaring öfver de beskyllningar, Västgöta herrarne emot honom utspridt, löfte om tillgift och att få förblifva vid det som gammalt är m.m." Brevet finns att läsa i Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden under Konung Gustaf I, första avdelningen: Reformations- och Kyrkoväsende, sid 206 i boken som är utgiven av C. A. Bagges förlag, tryckt i Hörbergska Boktryckeriet och utgiven Stockholm 1841. Sammanfattningen av brevinnehållet ovan härrör alltså inte från 1500-talet.

Brevet är skrivet av den anledningen, nu är det Gustav Vasa som talar, "wij haffue förnummedt huruledis j wdi thenna landzenda haffuen warett forledde oc wpueckte till ett storth buller..." (om jag behöver översätta detta och liknande citat nedan så får du höra av dig, se Kommentar längst ner på sidan).

Smålänningarna har alltså enligt Gustav Vasa blivit förledda "wtaff noghen falsk breff tall och ryckte szom the gode men her nedre j westergötland och annerstadz wtöffuer oss wtropath diktath och förrt haffua...". Han själv är förstås fullständigt oskyldig till allting och hans enda syfte med sina förehavanden är smålänningarnas bästa. Det han till varje pris vill undvika är ett uppror i de dåvarande södra landsändarna, ty följderna av detta kunde bli ödesdigra. Han säger att allt han har blivit beskylld för har utav en ond rot, grund och mening blivit påhittat om honom "i den ackt szom wij formerkie kunne att the wele ske twist och twedrekt, split och örlige in j Righet Szå wij skulde huar på annan slå morde skiöffle och skynne..."

Följderna av tvisterna, tvedräkten, splittringen och krigandet i riket var så farliga att de kunde pågå "in till tess wår hedzske fijende konung Christiern medt sitt anhang, Echebiscopen, Berent wan melen och Söffuerin norby komme om sydher j skilsmessone och tage Righet in och skylde så wår trette ått, szom the tilforene giort haffue..."

Konung Christiern är samma figur som vi i svensk historia kallar Kristian tyrann, som faktiskt försökte genomföra vettiga reformer för att vanligt folk skulle få det bättre till skillnad från Fredrik I, som ju av adeln sattes på den danska tronen 1523.

Sex år efter att tronskiftet ägt rum i Danmark, varnar Gustav Vasa smålänningarna 1529 för att Kristian II (tyrann), som alltså avsattes 1523, skall komma och skilja deras träta åt, som de gjort förr. Kung Christierns främste kämpe hette som bekant Sören Norby och hade tidigare varit slottsherre i Visby - han slog bl a Gustav Vasas armé 1524.

Vanligtvis vill ju den svenska historien dödförklara Gotland efter det som kallas brandskattningen av Visby 1361, men så är det inte.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2900

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

16Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
28Höstlov, läslov på Gotland »
 
 

november

2Alla helgons dag »
10Fars dag »
11Internationella dagen »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

21Kramens dag »
25Buldardagen »
 
 

mars

8Internationella kvinnodagen »
14Skaparfestivalen »
21Rocka sockorna »
22Världsvattendagen »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
12Påskdagen »
30Valborgsmässoafton »
 
 

maj

1Valborg »
15Medeltidskyrkorna öppnar »
21Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Öppna Ataljéer »
25Handduksdagen, kultur »
30Tingstädedagen »
31Pingstdagen »
Mors dag »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
13Trädgårdsveckan »
20Midsommardagen »
 
 

juli

6Barnkörveckan »
8Stångaspelen »
20Gotland Chamber Music Fest. »
27Russpremiering »
 
 

augusti

2Medeltidsveckan »
30Summaratingg »
 
 

september

1Havdhemdagen »
12Kräklingbo marknad »
13Kulturarvets dag »
15Medeltidskyrkorna stänger »
26Klinte marknad »
 
 

oktober

7Hemse torgdag »Se vidare Boendesidan