text bild karta   info, a-ö

Fornborgen i Väte

Gotland | Väte socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Fornborgen i Väte
Fornborgen i Väte, foto Bernt Enderborg
Ett par hundra steg söder om kyrkan i Väte, bakom den gamla skolan, i ett hörn i en hage ligger en någorlunda rund fornborg om 100 x 70 meter. På bilden ovan ser du det nordvästra hörnet, som fortfarande har kvar lite höjd och där man kan ännu se lite av vallgraven.Det finns ingen som längre kommer ihåg varför den ligger där, varför folk gemensamt någon gång under järnåldern, eller bronsåldern eller ännu längre tillbaka i tidens grumliga dunkel slitit och släpat i månader, år för att bygga sig en borg. Ett par hundra meter åt sydväst ligger ett gravfält som inte har undersökts men antas vara järnålderstida, förmodligen är fornborgen samtida, dvs från århundradena kring Kristi födelse.Längre fram i cirkeln har årtusendena sjunkit ner i marken och allt du ser är den 5-8 meter breda muren av knöliga stenar som fortsätter runt; södra sidan på bilden.
Du får vara såväl flitig som stark om du vill bygga en borg med en omkrets av ungefär 300 meter - tre fotbollsplaner, 5-8 meter bred.På fälten norr om borgen ligger en rad stenar, kanhända vad forskarna kallar en stensträng men vad vi gutar kallar en stainvast. Den kan höra samman med borgen på nåt vis; jag gick inte omkring i skogen min vana trogen utan nöjde mig med att gå runt muren.
I det sydöstra hörnet, så att säga, har allt sjunkit ner i jorden. Mossbeklädda stenar visar vägen men går man på muren så ser man den hela vägen. I den norra delen ser det ut som en liten byggnad, eller nåt, går inåt med ett par korta stenrader; inte på bild.
Informationsskylten på plats tycks tro att man möjligen har haft kultiska handlingar sig för, borgen ligger nära kyrkan, men föreslår också att några andra användningsområden för Gotlands 100 borgar (en tiondel av Sveriges): kontroll- och flyktborgar, försvar, befäst gård (en del borgar är rätt små), handelsplats, tullstation och tingsplats.

Vi vet inte vad denna borg i Väte har använts till, allra helst som Binge slott i samma socken, en annan fornborg, inte ligger långt borta (ca 2 km). Men man kan dock kanhända gissa på såväl tings- som marknads- och handelsplats. Det är mindre än en kilometer till dammen nere vid Norrbys, varifrån ån rinner ut i Åminne (det ligger förresten en fornborg strax bredvid ån i Atlingbo 3,5 km nordväst om Norrbys, nästan bara åker nu), och det är inte längre än 3 kilometer till Sudertingsån uppifrån Atlingbo som leder förbi Ajmunns bro i Mästerby, delar sig strax efter bron varefter den ena armen rinner till Klintehamn och den andra till Paviken och Vikingarnas Västergarn.

Fornborgen i Väte är nog mer spännande än vad informationsskylten tror. Och man skulle nästa våga halsen på att det finns åtminstone en fornborg till i Atlingbo där Sudertingsån som leder till den västra sidan av Gotland inte ligger längre än en kilometer från Gothemsån som tar sig ut på den östra sidan, tvärs över Gotland. Nu vet jag inte vad ortnamnsforskare tro att sockennamnet Atlingbo betyder men det skulle inte förvåna mig om a:et i dag borde uttalas som ett å: Åtlingbo, vilket alltså har med de båda åarna att göra (på gotländska säger vi förresten fortfarande a om en å, t ex Närs-ai = Närsån).
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Väte socken

Vägbeskrivning


Väte socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen

Bilder

Myren i Hejde, 4,9 km

Bildsten

Bildstenar i Hejde, 3,9 km
En bildsten i ett änge, 4,2 km

Fornborgar

Binge slott, 1,3 km
Fornborgen i Väte, 0 m
Guldrupe fornborg, 4,7 km
Tuna i Viklau, 3,9 km

Gutasagan

18) Olof den helige, 275 m

Historia

1361 i Mästerby, 3,8 km
Fattigstugan i Atlingbo, 2,9 km
Hagelheim bro, 3,7 km
Medeltida smide i Väte, 162 m
Minnessten - vägen till framtids båtnad, 4,1 km
Ringkorset i Mästerby, 3,9 km
Rosenby båtmanstorp, 786 m
Slaget i Mästerby 1361, 4,7 km
Stenhuggarmärken, 152 m

Konst

Den gamle och havet, 4,6 km

Kyrka

Atlingbo kyrka, 3,9 km
Guldrupe kyrka, 4,3 km
Hejde kyrka, 4,0 km
Mästerby kyrka, 4,2 km
Väte kyrka, 159 m

Kåseri

Landet av mjölk och honung, 4,4 km

Magiska Gotland

Det växer fritt på Gotland, 6,5 km

Medeltidsveckan

Medeltidsdagen i Väte 2013, 1,8 km

Museer

Mästerby museum, 4,2 km

Målningar

1100-talets världsdelar, 4,2 km
David och Goliat i Mästerby, 4,2 km
Ett bart huggande svärd, 4,0 km
Helvetesgapet, 4,2 km
Kyrkmålningen i Väte, 171 m
Själavägningen i Mästerby, 4,2 km

Platser

Sigsarve vattensåg i Hejde, 4,1 km
Västerby komministerboställe, 5,4 km

Runor

Kristendomens ålder på Gotland, 4,2 km
Mässhaken i Guldrupe, 4,3 km
Runor i Guldrupe kyrktorn, 4,3 km
Runstenen i Atlingbo kyrka, 3,9 km

Skeppssättningar

Gräne skeppssättning, 1,4 km

Skulptur

Anna själv tredje, 154 m
Den drakdiande kvinnan, 261 m
Den sista måltiden igen, 173 m
En medeltidsman, 133 m
En tidigmedeltida riddare, 133 m
Ett torn i Väte, 153 m
Haren i Väte, 152 m
Hynse ei Hajde, 4,0 km
Krucifixet i Väte, 159 m
Sakristiportalen i Väte kyrka, 169 m

Slipskåror

Så gjordes slipskårorna, 4,2 km

Stenrösen

Stenröse vid vägen till Dans, 4,0 km

Ängen

Augustas änge, 3,0 km
Fonnsänge, 472 m
Isums Slåtteräng, 4,1 km

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan