text bild karta   info, a-ö

Guldrupe fornborg

Gotland | Guldrupe socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Guldrupe fornborg
Guldrupe fornborg, foto Bernt Enderborg

En fornborg strax bredvid Guldrupe medeltida kyrka


Fornborgen i Guldrupe ligger några hundra meter från kyrkan på vägen mot Vänge, eller vad det nu står på skyltarna igen (en massa förvanskade/försvenskade ortsnamn). Informationsskylten på plats är rätt rolig ty den säger att borgen mäter 95 x 105 meter i diameter. Räknar man på det där så är alltså diametern 9.975 meter, nästan en mil. Så är det förstås inte. Borgen är ungefärligen en cirkel och diametern är omkring 100 meter.

Borgen sägs vara av så kallad flatmarkstyp och har kanske haft två vallar. Länsstyrelsen som skrivit därstående information säger att när kyrkorna uppfördes så gjorde man det gärna i närheten av gamla kultplatser (det är gott om kyrkor som står på eller alldeles bredvid gravfält från vikingatiden).


Länsstyrelsen drar till med att kyrkornas närhet till somliga fornborgar kanske hade till syfte att "förgöra den gamla hedniska tron och överlätta övergången till kristendomen". Och sen frågas skyltbetraktaren: "Har denna fornborg fungerat som en förhistorisk kultplats?"


Inuti borgen finns lämningar av byggnader. Det finns förstås mer lämningar i environgerna, kämpgravar och allt möjligt. Om allting som olika offentliga författare förslår skulle vara kultplatser så skulle gutarna inte haft tid till något annat. Det enda vettiga stället för kulthandlingar ligger förresten i Havdhem, fast det törs man knappt säga.

Det är hembygdsföreningen som har adopterat fornborgen och håller efter växtligheten så att envar som är intresserad kan fundera en stund på vallarna som bör vara omkring 2.000 år gamla. Vi tackar hembygdsföreningen!

Här finns lite allmän information om fornborgar och här en karta med fler sådana.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Guldrupe socken

Vägbeskrivning


Guldrupe socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bjärges Solljus, 3,8 km
Bolagsstämma i Vänge, 4,6 km
Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015, 4,5 km
Western Riders Gotland, 2,5 km
Veterantraktorer, 2,7 km
Veterantraktorklubben plöjer vidare, 3,6 km

Bilder

En cowgirl, 2,5 km
Gotland - hästarnas land, 2,4 km
Krasse, 1,8 km
Myren i Hejde, 3,0 km
Våtmark, 4,4 km

Bildsten

Änges bildstenar, 5,5 km

Fauna

En vit stork, 3,1 km

Flora

Majviva, 2,6 km

Fornborgar

Arängsbacke, 4,4 km
Binge slott, 4,5 km
Fornborgen i Väte, 4,7 km
Guldrupe fornborg, 0 m
Tuna i Viklau, 3,1 km

Företag

Bjärges Träförädling AB, 3,9 km

Gutasagan

18) Olof den helige, 4,4 km

Historia

Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, 6,1 km
Fattigstugan i Atlingbo, 6,2 km
Hagelheim bro, 1,4 km
Jacobs minnessten, ringkors, 1,7 km
Medeltida smide i Väte, 4,6 km
Rosenby båtmanstorp, 4,1 km
Stenhuggarmärken, 4,6 km

Kuriosa

En holländare, 1,2 km
Vad är det väl, 3,9 km

Kyrka

Guldrupe kyrka, 395 m
Viklau kyrka, 4,2 km
Väte kyrka, 4,6 km

Kåseri

En vårsida för 2007, 5,4 km
Ett silverne träd, 4,9 km
Havets söner, 4,3 km
Landet av mjölk och honung, 329 m

Kämpgravar

Fornänge i Vänge, 3,4 km

Magiska Gotland

En promenad i slutet av maj 2009, 2,4 km
Man ser dem sällan, 4,8 km
Väderfront 2010, 4,0 km

Medeltida hus

Viklau medeltida prästgård, 4,2 km

Medeltidsveckan

Medeltidsdagen i Väte 2013, 3,9 km

Museer

Cedergrens orgelmuseum, 3,7 km

Målningar

Kyrkmålningen i Väte, 4,6 km

Platser

Buttle järnvägsstation, 4,1 km
Ett gotländskt vattendrag, 4,7 km
Sigsarve vattensåg i Hejde, 4,7 km
Tjaukle, 2,2 km
Vänge bygdegård, 4,5 km
Västerby komministerboställe, 2,0 km

Runor

Mässhaken i Guldrupe, 389 m
Runor i Guldrupe kyrktorn, 378 m

Skulptur

Anna själv tredje, 4,6 km
Den drakdiande kvinnan, 4,5 km
Den sista måltiden igen, 4,5 km
En medeltidsman, 4,6 km
En tidigmedeltida riddare, 4,6 km
Ett torn i Väte, 4,6 km
Haren i Väte, 4,6 km
Ingalunda fastspikad, tjusig krona, 4,2 km
Jesus väcker Lasaros, 4,2 km
Krucifixet i Väte, 4,6 km
Sakristiportalen i Väte kyrka, 4,6 km
Viklaumadonnan, 4,2 km

Tackar

Vi fick ett brev om Tjaukle, 2,3 km

Ängen

Fonnsänge, 4,3 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan