text bild karta   info, a-ö

Gotlands historia på nätet

Gotland | Artiklar
Gotlands
Gotlands historia på nätet , foto Carin Olofsson

Hur skall man gå tillväga


DBW:s Innerstadsråd som bl a verkar för bevarande av den säregna skönhet och ålderdomliga prägel som kännetecknar det gamla Visby vill också i den andan stödja en smakfull presentation av Gotland och Visby på nätet. De bjöd därför in en radda tänkbara intressenter, däribland guteinfo.com, och lät oss inledningsvis presentera och dryfta tankar och önskemål.

Stefan Ene från Kulturgeografiska enheten på Stockholms Universitet inledde med anledningar, tankar och exempel på varför och hur en samlad och ordentlig information om Gotland på nätet kan vara bra. Lite av hans arbete kan man se här. Därefter talade institutionerna i tur och ordning om vad de hade för material och kunde tänkas bidra med. De flesta var överens om att detta nog var något bra.

Det är emellertid ett ganska stort projekt (gigantiskt) varför undertecknad stod för ett återhållande inslag och menade på att det krävs ordentliga resurser för att reda ut det hela, bara förfrågningar via epost kommer i framtiden att bli en arbetsam post. Men också databaser som kan hantera mängderna av information och framförallt möjliggöra sökning måste till.

Lejonparten av framtida kostnader ligger givetvis på att digitalisera material - det hela handlade en stund om vilka krav en scanner bör uppfylla för att kunna bidra till projektet. I sig är det egentligen inget som helst problem eftersom en normal privatscanner utan vidare kan framställa digitala bilder som duger till att publicera på nätet. Men eftersom information på nätet ger mersmak, något som Stefan Ene framhöll, så nämndes också böcker i ett ekonomisk resonemang och därvidlag duger som bekant sällan normalscannern.

För guteinfo.com var det roligt att vara med på denna konferens. De flesta insåg nog att materialet kan bidra till att öka intresset för Gotland ordentligt liksom att Internet kan fungera som ett gigantiskt sökbart arkiv, men än så länge föreföll angreppssättet från olika håll måttligt sagt olika. 3D Studio Max nämndes, fria javaScript demonstrerades och en web framhölls som exempel. Det är många som har gjort mycket. Men det var förstås inte om system som konferensen handlade utan de vanliga frågorna varför och vad. För ett privat företag, som vi, så kan man som bekant inte diskutera frågor utan att "hur" redan från början ingår. Avgränsningar av nöden således, men det finns förstås möjlighet att bygga ut databasbaserade system i all oändlighet om man bara har tänkt till från början.

En Arbetsgrupp utsågs där bl a Kommun, Länsstyrelse, Landsarkivet och DBW ingår. Arbetet går vidare och om några år hoppas vi alltså att intresserade skall kunna få del av bra mycket mer om Gotland på Internet.

/foto Gösta Lyttkens
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan