text bild karta   info, a-ö

Cykelleden på Gotland

Gotland | Kritik
Cykelleden
Cykelleden på Gotland , foto Björn Pettersson
Vid den skyltade cykelleden längs kusterna är det tänkt att man cyklande 50-60 mil skall passera representativ natur och kultur. Kommunstyrelsen säger i protokoll 30/10-2003 att "Frånvaron av huvudman har lett till att skötsel, skyltning, underhåll och marknadsföring inte samordnas."

Men nu är den saken ordnad, Vägverket tar över, varför cykelleden hoppeligen blir ännu bättre än vad den förut har varit.

Kommunstyrelsen beslöt vidare samma datum att:

 • Gotlandsleden bör finnas kvar som en skyltad, sammanhängande cykelled.
 • Gotlands kommun ser med tillfredsställelse att Vägverket åtar sig samordningsansvaret för Gotlandsleden.
 • Ledningskontoret och tekniska nämnden får i uppdrag att under Vägverkets samordning och i samverkan med övriga berörda verka för att Gotlandsleden bibehålles och utvecklas.

  Här på Guteinfo finns omfattande information om ställen och sevärdheter längs cykelleden, t ex under kartorna.

  Välkommen att cykla på Gotland!
 • /text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

  Platsguide

  Guteknappen - platsguide

  Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

  Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


  Se vidare Boendesidan