text bild karta   info, a-ö

Gotland medelst cykel

Gotland | Reklam
Gotland
Gotland medelst cykel , foto Bernt Enderborg
Att medelst cykel inmundiga gutaön i lagoma sektioner utgör ett tilltag vars frekvens olyckligen i relation till såväl besöksmängd som framrusande år uppvisar en negativ trend.

Ehuru denna ö utgör ett besöksnäringsobjekt som högeligen torde locka till dylik fortskaffningsverksamhet föredrar dess besökare inbegripna i turistiska angelägenheter uppenbarligen bekvämare förflyttningssätt eller, i förekommande fall, synbarligen inga alls. Därtill har, i åtankarna vår nations såväl ekonomiska och tillstånd rörande själva hälsan, individerna å andra tider å året antagit inget rörelseschema. Den tillförne positiva trenden är därför negativt tilltagande - kurvans stigning förflackas och förväntas med tillhjälp av konklusioner från statistikernas väloljade maskineri inför kommande år erövra såväl negativ stigning som fart.

Det ständigt växande antalet dietister med ty åtföljande råd från kunskapande myndigheter vars verksamhetsområde utgör en förutsättning för innevånarnas väl och ve låter via rubriker i feta typsnitt kungöra i allsköns medier att såväl omfång som tyngd hos allmänheten ter sig i växande samt att botemedlet mot den negativt tilltagande trenden torde utgöras av att nuvarande fysiska aktivitetsnivå byts ut mot hälsoframbringande dito.

- Gotlandsleden i sommar? Platt.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan