text bild karta   info, a-ö

Trullträsk - Lindhammarsmyr

Gotland | Buttle socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Trullträsk - Lindhammarsmyr
Trullträsk - Lindhammarsmyr, foto Bernt Enderborg

Odikad agmyr i Buttle


Lindhammarsmyr (Trullträsk) är ett omkring 200 hektar stort (ett hektar = 100 x 100 meter) orört våtmarks­­­om­­råde med sump­skog och skogskärr som ligger på gränsen mellan socknarna Buttle och Vänge.Själva myren domineras av ag och är med sina 112 hektar en av Got­lands största odikade agmyrar. Den omges av tallskog med inslag av björk, i gränserna vid skog och myr växer rikligt med pors och brakved och i själva myren är det mestadels ag men i den södra delen trådstarr och bunkestarr, i norr en del vass.

Länsstyrelsen säger att syftet är att "bevara en större våtmark med orörd hydrologi och värdefull vegetation i dess naturliga tillstånd."
/text och foto Bernt Enderborg