text bild karta   info, a-ö

Gör så här

Så här kunde man kanske gå tillväga:
  • Bestäm plats eller kyrka för giftermålet
  • Kontakta rätt vigselförättare för möjlighet och tid
  • Kontakta någon som kan hjälpa med lokal, mat, fest, boende
  • Glöm inte kläder, Ekströms kläder

    Lycka till!

    /text Bernt Enderborg