text bild karta   info, a-ö

Vi släpper dig icke

Gotland | Magiska Gotland | Utskrift | Mobilsida
Vi släpper dig icke
Vi släpper dig icke, foto Bernt Enderborg
På guteinfo.com är vi städse upptagna med att skriva något om Gotland, någon plats, något ljus, naturen eller något möte av något slag. På många sidor försöker vi tala om hur saker och ting förhåller sig, hurdant historien har stapplat sig fram och vad man kan se av det i dag.

Anledningen till detta är att vi vill ser mer av dig:

"Ett sånt mästerstycke människan är! Vad hon är ädel till förståndet, med obegränsade färdigheter, utsökt och beundransvärd i former och rörelser! I verk och gärningar en ängel lik! Så gudalik i fattningsgåvor!"

Det är Hamlet som säger så om dig. Det är vita blåsippor på bilden ovan och det finns plats för dig hos oss.

Välkommen!
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2585


Se vidare Boendesidan