text bild karta   info, a-ö

Strax efter kriget 1361

Gotland | Historia
Strax
Strax efter kriget 1361 , foto Bernt Enderborg

Funderingar om Valdemar Atterdags krigståg till Gotland utifrån ett brev som Visby skickade till hansestäderna


Bilden ovan är från Stora torget mitt i Visby där det förr fanns markerat på marken var nergångarna låg till den källare som fanns under Rådhuset, som allstå stod alldeles framför bänkarna.

I Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven finns ett brev utfärdadet 1362 av rådet i Visby vars mottagare var hansestäderna. Innehållet i brevet som kommer från kartoteket sägs vara (det är en sorts sammanfattning och vi struntar i sammanfattningens första del):

"Rådet i Visby, som hört att ett stillestånd slutits mellan hansestäderna och kungen av Danmark, frågar om Visby inbegripits däri och om en ny hansedag utlysts till våren och ber städerna (vilkas gods Visbyborna i sin nöd ett år tidigare räddat med uppoffring av egna ägodelar) skydda och hjälpa Visby och dess borgare och tillvarataga deras intressen mot skada och faror och främmande furstar, ty skadan skulle inte blott drabba Visby utan alla de förbundna städerna."
För det första som skall uppmärksammans att den första frågan, dvs om Visby har inbegripits i vapenstilleståndet, ty det hade som bekant strax efter att gutarna hade förlorat slaget mot Valdemar Atterdag 1361 erkänt honom som sin rätt herre, dvs Visby var danskt, och kommersen skulle fortsätta som förut. På lågtyska (eller plattyska), som numera talas i norra Tyskland och Nederländerna sägs:

"Jtem gi heren so hebbe wi vornomen dat it mit den menen Steden de in der hanse sint vnde tuschen deme koninge van denemarken in enen velighen dach ghesat sy / vnde wo we darinne bewaret sin dat gi wolden vnde willen vns dat en beden"

Den andra frågan rör hur stor "brandskatt" Atterdag egentligen tog ut av Visby.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2550


Se vidare Boendesidan