text bild karta   info, a-ö

Skalahauar

Skalahauar ingår i det stora flygsandområde som täcker nästan hela den del av östra Fårö som benämns Avanäset. Själva Skalahauar är starkt kuperat och består av sandkullar och dyner av varierande form och storlek. Den största dynen når en höjd av drygt 15 m. Längs stranden löper en 4-7 m hög stranddyn.

Under 1900-talet har det tidigare så öppna Skalahauar successivt vuxit igen, och i dag består området av en mosaik av träddungar omväxlande med öppna områden. Tall är det helt dominerande trädslaget, men här och var växer även en del klibbal och asp. Träddungarna omges inte sällan av en bård av sandvide, en låg, krypande buske med ludna, silvergrå blad.

Någon mer omfattande sanddrift sker numera inte i Skalahauar, utan sanden binds effektivt av främst gräs och halvgräs som sandrör, borsttåtel och sandstarr samt olika arter mossor. Örtfloran är artfattig. Till karaktärsväxterna hör bl.a. flockfibbla, björk- och vitpyrola samt skogskovall.

Skalahauars öppna, sommartorra sandområden utgör i många avseenden en extrem livsmiljö. Trots detta är dynerna sommartid rika på liv. Framför allt är det olika arter insekter – skalbaggar, steklar, flugor m.fl. – som har anpassat sig till att leva i den här speciella miljön. Inom området förekommer också flera i Sverige mycket sällsynta och utrotningshotade insektsarter. Till dessa rariteter hör bl.a. de två vägsteklarna Arachnospila consobrina och Anoplis aeruginosus samt den stora rovstekeln Sphex rufocinctus. Samtliga dessa stekelarter är rovlevande, och deras byten utgörs av spindlar och gräshoppor.

Areal: 28 hektar. Sanddynområde.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Carin Olofsson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Fårö socken

Vägbeskrivning


Fårö socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

1) Orguhauen

Hej igen!

En fråga: Mellan Ava och Skalahauar hittar man Orguhauen - inte precis mitt emellan, men närmre Avahållet finns den, Fårös största sanddyn, där man uppklättrad i käutatallen kunde spana efter käutar.

Orguhauen är en imponerande hau. Jag var där idag. Den är väl värd ett besök som kommenteras i Guteinfo. Att hau betyder hög vet jag, men "orgu" - vad står det för? Det skulle vara intressant att veta - och vem skulle kunna finna ut det om inte Guteinfo?

/Ulla

webmaster kommenterar


Om du går ner till stranden vid Orguhauen så kommer du att få se många stora stenar, stranden kallas Orgur. Orgu heter också en skog i Hejnum där det finns gott om stora stenar, och Orgu kallas vidare ett område i Alskog som är fullt av stora stenar.

Uppgifterna om namnen kommer från Ingemar Olssons bok "Gotländska ortnamn" så nu vet du vad orgu betyder.

Jag kommer att besöka Orguhauen (och Skalahauar) och skriva nåt om detta, dock inte inom den närmaste tiden.

- Tack för tipset!

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Naturreservat: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Fårö: länkar, karta.