text bild karta   info, a-ö

Norsholmen fågelskyddsområde

Gotland | Fårö socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Norsholmen fågelskyddsområde
Norsholmen fågelskyddsområde, foto Björn Pettersson
Areal: 864 hektar varav 115 hektar land och 749 hektar vatten.

Norsholmen var en gång i tiden en ö men är numera en halvö mellan Tällevika och Ajkesvik på norra Fårö.

Norsholmen är i första hand känd som en bra lokal för sträckande och rastande fåglar. Under våren passerar här bl.a. stora mängder sjöfåglar och vadare; i slutet av maj kan t.ex. stora flockar av prutgäss ses dra förbi på väg mot sina arktiska häckningsområden. Häckfågelfaunan består bl.a. av vadare som skärfläcka, roskarl, brushane och kärrsnäppa och tärnor som silvertärna och småtärna. I månadsskiftet juli/augusti uppehåller sig flockar av kentska tärnor runt holmen.

Norsholmen nås lättast via en gångstig som utgår från Bohakasandet vid Ajkesvikens sydvästra strand. Trots att Norsholmen utgör ett fågelskyddsområde får den beträdas under häckningstid. Speciellt under våren och försommaren bör man dock iaktta stor försiktighet så att man inte stör fågellivet.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Fårö socken

Vägbeskrivning


Fårö socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

1) Om Norsholmen

Hej igen!

Norsholmen är en mycket speciell plats. Man kan fortfarande se rester av kalkindustri och den gamla järnvägsbanken (tror jag att det är) sträcker sig inåt Tälleviken. Man kan också se vrakrester på den ytterst mot sjön på sida som vetter snett mot Ekeviken - det borde vara dessa man kan se på bilden.Det är spännande att så tydligt se strandvallarna som berättar om forntida landhöjningar.
Och - ja - man får beträda Norsholmen under häckningstiden under förutsättning att man håller sig på stigen ut mot yttersta delen av holmen. Det finns information om detta alldeles i anslutning till områdets början vid Bohakasandet. Det är ett fint ställe där man inte behöver trängas med folk. Dit går inga turistbussar!

Hälsningar

Ulla i K-d.

- Tack för din kommentar!

/bernt

2) Norsholmen

Och glöm föralldel inte den gamla kyrkogården med sin ringformade stenmur och de vikingatida gravarna.


webmaster kommenterar


- Tackar jag får fara ut till Fårö i vår och kika lite bättre.


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Naturreservat: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Fårö: länkar, karta.