text bild karta   info, a-ö

Lilla Karlsö

Gotland | Eksta socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Lilla Karlsö
Lilla Karlsö, foto Bernt Enderborg
Areal: 940 hektar varav 158 hektar land och 782 hektar vatten.

Lilla Karlsö ligger drygt 3 km utanför Gotlands västkust och 4,5 km från grannön Stora Karlsö. Den nära 1,6 km2 stora ön domineras av en nästan cirkelrund högplatå vars högsta del når 66 m över havet. Platån inramas i norr och söder av strandslätter, men i väster och öster stupar klintarna nästan rakt ner i havet.

Lilla Karlsö till havs
Lilla Karlsö till havs, foto Bernt Enderborg

På olika nivåer i öns branter har havet gröpt ut ett 25-tal grottor, av vilka ett par är 30 m djupa. Frammejslade av havet är även de raukar som står här och var längs stränderna.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö till havs, grottor, foto Bernt Enderborg

GutefårVäxtligheten på Stora Karlsö präglas i hög grad av det intensiva fårbete som har bedrivits på ön sedan hundratals, kanske tusentals, år tillbaka, och större delen av ön saknar helt träd och buskar. Bara i rasbranten ovanför Suderslätt står en gles "skog" av flera hundra år gamla askar, ekar och almar.

Lilla Karlsö betas numera av s.k. gutefår, en ålderdomlig fårras hos vilken både baggar och tackor bär horn.

Lilla Karlsös flora domineras av betesgynnade arter som fårsvingel, ängshavre, luddlosta, solvända, tulkört, backtimjan, gulmåra, stenmalört, kungsmynta och axveronika. På ön förekommer också ett flertal rödlistade växter och svampar, t.ex. hjorttunga, karlssösallat, kransborre, hjärtstilla, hylsnejlika, nässelsnärja och sålljordstjärna.

Lilla Karlsö från land
Lilla Karlsö från land, foto Bernt Enderborg

Liksom grannön Stora Karlsö är Lilla Karlsö dock främst känd för sitt fågelliv. Här häckar bl.a. stora mängder sillgrisslor och tordmular. Andra karaktärsfåglar är gråtrut (Gotlands största koloni), silltrut, havstrut, ejder, svärta, stenskvätta och skärpiplärka. En nykomling i öns fauna är storskarven, som började häcka på ön 1992 och som sedan dess har ökat kraftigt i antal.

På Lilla Karlsö finns ett flertal lämningar från brons- och järnålder.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö från Stora Karlsö, foto Bernt Enderborg

Från slutet av maj till slutet av augusti går båtturer dagligen ut till ön från Djupviks fiskeläge, beläget ca 15 km söder om Klintehamn. Dagsbesökare får ej ströva fritt på ön utan vandrar runt i sällskap med en kunnig guide. Det finns även vissa möjligheter att övernatta i en av de stugor som finns på ön. Båt- och övernattningsplatser bokas hos öns tillsynsman, tel. 0498-24 11 39.

Lilla Karlsö
Lilla Karlsö på vintern, foto från land Bernt Enderborg

För delar av land- och vattenområdet gäller tillträdesförbud 1 mars-31 augusti, se karta.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg
Eksta socken

Lilla Karlsö

.

Eksta socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2426

Naturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

17Friluftsfrämjandet »
 

2020

 
 

februari

24Sportlov på Gotland »
 
 

april

30Valborgsmässoafton »
 
 

juni

6Nationaldagen »
 
 

juli

27Russpremiering »
 
 

september

13Kulturarvets dag »


Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan