text bild karta   info, a-ö

Klosteränget

Gotland | Halla socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Klosteränget
Klosteränget, foto Bernt Enderborg
Klosteränget är ett närmare 30 hektar stor lövskog med gamla ekar, askar som förmodligen klappats (lövtäckt) någon gång för inte allt för länge sen (på Gotland kallar vi förresten trädsorten ask för esk, alldeles som danskar), och andra trädsorter är björk, asp, lundalm, lönn, enstaka tall och gran, och av släktet buskar finns bl a hassel, hagtorn, slån, skogskornell och olvon.Förutom de allra vanligaste ängsblommorna framhåller Länsstyrelsen sällsynta lavar som gul droplav, rosa skärelav, grå skärelav, blå halmlav, liten sönderfallslav och stiftklotterlav, och några ovanliga svampar som svavelticka, blekticka, klumpticka och korallticka trivs gott på de gamla ekarna.Nuförtin hålls lamm i skogen för att hålla växtligheten i schack men det sägs på informationsskylten att det finns ett par kämpgravar i den nordvästra delen och att änget en gång tillhört Roma kloster, som stängdes av den danska reformationen, och man tror att änget brukades under 1800-talet. Därefter har det växt igen, det planterades ekar, men år 2007 satte Länsstyrelsen igång änget igen.

Om man vill besöka ett Gotlandsänge som hävdats sen järnåldern är Klosteränget i Halla nog inte rätta platsen, se ängar, men ett skönt område i alla fall.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Halla socken

Vägbeskrivning


Halla socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Arkeologins dag 2017, 2,8 km
Bolagsstämma i Vänge, 4,8 km
Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015, 4,8 km
Gotland Whisky AB, 4,2 km
Hästtjuvar, 3,0 km

Bilder

Dr Hans Karrillon, 4,3 km

Fornborgar

Borgen vid Hallegårda, 1,3 km
Tuna i Viklau, 5,7 km
Viklau fornborg, 2,1 km

Företag

Gervide gård, 2,9 km
GOTFire Värmesystem, 4,9 km

Gravfält

Broa gravfält, 934 m

Historia

Allén till kyrkan från Kungsgården, 2,9 km
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, 2,5 km
Draken i Vänge, 5,0 km
En portal i Halla kyrka, 1,7 km
En svärdslipningssten vid ån, 5,0 km
Guteriddaren, 1,7 km
Gutnaltinget - marknadsplats, varv, 2,5 km
Inbördeskriget 1288, 925 m
Järnålderns organisation och försvar, 5,0 km
Nordens största gravklot, 768 m
Skyltinformation vid Roma kloster, 2,8 km
Vikingatida smideskonst i Vänge, 5,0 km

Kuriosa

Diskarve, 6,0 km
Eisläggar, 1,8 km
Fotavtrycken och bilan i Vänge, 5,0 km
Jag såg rus, 2,2 km
Många böcker i Gutnalia, 2,9 km
Tors borg, 5,0 km
Vad betyder ortnamnet Roma, 2,5 km
Wigarius i Romakloster, 2,8 km
Vikingakläder, 2,2 km

Kyrka

Björke kyrka, 4,2 km
Halla kyrka, 1,7 km
Roma kloster, 2,8 km
Roma kyrka, 4,6 km
Sjonhem kyrka, 2,1 km
Viklau kyrka, 3,9 km
Vänge kyrka, 5,0 km

Kåseri

En vårsida för 2007, 4,1 km
Ett silverne träd, 4,5 km
Havets söner, 4,3 km

Kämpgravar

Gervide, Sojvide, 2,2 km

Magiska Gotland

Jag börjar gilla Kungsgårn, 2,8 km
Man ser dem sällan, 4,2 km
Skelett i vindarna, 2,9 km

Medeltida hus

Klosterbyggnad, 2,9 km
Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos, 1,6 km
Viklau medeltida prästgård, 3,8 km

Museer

Lapidarium i Björke, 4,3 km
Russmuseum, 2,1 km

Naturreservat

Klosteränget, 0 m

Platser

Ett gotländskt vattendrag, 3,4 km
Fiskdammar i Roma, 2,9 km
Vänge bygdegård, 4,8 km

Romateatern

En Midsommarnattsdröm spelades 2002, 2,9 km

Runor

Dräpte lübeckare, 1,7 km
Rodfos sveks i Rumänien, 2,6 km

Skulptur

Bysantisk figuration, 5,0 km
Den vikingatida kyrktuppen, 5,0 km
Ett bart huggande svärd, 5,0 km
Gaitbucken jär a gaitbuck, 5,0 km
Ingalunda fastspikad, tjusig krona, 3,9 km
Jesus väcker Lasaros, 3,9 km
Kvinnans skapelse, 5,0 km
Mannens skapelse, 5,0 km
Salomes hand, 1,7 km
Triumfkrucifixet i Vänge, 5,0 km
Tuppundret i Vänge, 5,0 km
Vattenvarelsen i Vänge, 5,1 km
Vem - Josef, Tor eller Hägwald, 2,1 km
Vem blir sluken, 5,0 km
Viklaumadonnan, 3,9 km

Ängen

Vänge prästänge, 5,0 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan