text bild karta   info, a-ö

Grötlingboholme

Gotland | Grötlingbo socken | Naturreservat
Grötlingboholme,
Grötlingboholme , foto Björn Pettersson
Areal: 219 hektar varav 67 hektar land och 152 hektar vatten.

Reservatet omfattar dels den ca 50 hektar stora ön Grötlingboholme med omgivande vattenområde, dels den yttersta delen av Grötlingboudd inklusive de små öarna Karkskär och Ajkstskär.

Grötlingboudd och Grötlingboholme hyser under en stor del av året ett rikt fågelliv. Här häckar bl.a. änder som skedand och stjärtand, vadare som storspov, tofsvipa, rödbena, skärfläcka och kärrsnäppa samt flera arter tärnor.

Vår och höst rastar bl.a. stora mängder flyttande andfåglar och vadare inom området, och speciellt under april och första hälften av maj kan man få se tusentals vitkindade gäss bete på strandängarna.

För att besökare skall kunna studera områdets fågelliv utan att störa fåglarna, har Länsstyrelsen låtit ställa iordning en observationsplats med ett skärmgömsle i form av långt "plank" med tittgluggar. Gömslet står ca 150 m utanför den västra reservatsgränsen, och en markerad stig leder ut till gömslet. Denna stig får användas även under den tid på året (15 mars-15 juli och 1 oktober-15 november) då det i övrigt är förbjudet att beträda området.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Grötlingbo socken

Vägbeskrivning


Grötlingbo socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.