text bild karta   info, a-ö

Alvena lindaräng

Gotland | Vallstena socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Alvena lindaräng
Alvena lindaräng, foto Bernt Enderborg
Slåtteräng 500 meter öster Vallstena kyrka med areal av sex hektar som är lummiga och sköna att promenera. En slåtterbod står alldeles innanför ingången, vackra blomster och som i så många ängen historiska lämningar, dvs änget kan gott vara långt över 2.000 år gammalt - det är kultur på riktigt och en hälsning från många generationer.

Alvena lindaräng

Alvena lindaräng har namn efter att änget har störst sammanhängande bestånd av vild skogslind på Gotland samt av gården Alvne. Vanliga träd i ängen är ek, ask, lundalm och buketter av hassel.

Alvena lindaräng

Änget är örtrik, många typiska ängsväxterna, som svinrot, slåtterfibbla och klasefibbla, men sällsynt förekommer också sånt som Svensk ögontröst, för övrigt är S:t Pers nycklar, Johannesnycklar, skogsnycklar, nattviol och brudsporre vanliga. I skuggigare delar kan man hitta lundväxter som underviol och lundviol samt de ovanliga gräsen lundslok, strävlosta och skugglosta.

Alvena lindaräng

I änget finns lämningar av ett boplatsområde från äldre järnåldern i form av husgrunder och rester efter stenmurar (en malsten på fotot ovan).

Alvena lindaräng

Nattviol på fotot ovan.

Denna text är en bearbetning av en text vi en gång i världen fick av Gotlands Länsstyrelse; de flesta sakuppgifter står alltså Länsstyrelsen för.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Vallstena socken

Vägbeskrivning


Vallstena socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan