text bild karta   info, a-ö

Vallhagar järnåldersby

Gotland | Fröjel socken | Kämpgravar | Utskrift | Mobilsida
Vallhagar järnåldersby
Vallhagar järnåldersby, foto Bernt Enderborg

Vallhagar i Fröjel socken är en hel välbevarad järnåldersby, som med lätthet utklassar det mesta som finns att se från den här tiden. Det är dock utgrävt, internationellt samarbete, och antagligen har flitiga arkeologer staplat en del på murarna.


På området som är ca tolv hektar fanns under tidig järnåldern en by med minst 24 hus. Det undersöktes på 1940-talet i ett projekt där arkeologer från hela Norden samverkade.Boplatsen är indelad i ett nät av stengärdsgårdar (stainvastar, staintun). Husen (kämpgravarna) varierar mellan 10-30 meters längd. Gårdarna som troligtvis varit 6-8 stycken har använts under romersk järnålder och folkvandringstid. Områden mellan husgrunderna är undersökta senare och där finns spår efter bebyggelse som är ännu äldre.I Vallhagar tillverkades keramik men man importerade också vackra romerska föremål som vinskopor, vinsilar och glasbägare - keramik och andra bruksföremål hittades i mängder.Boplatsen övergavs av någon anledning i början av vår tideräkning. Men det gäller inte bara Vallhagar utan över hela Gotland har någonting hänt, många boplatser övergavs (ungefär 1800 övergivna kämpgravar finns synliga i dag). Det står om en utvandring i Gutasagan men forskarna verkar inte riktigt övertygade om att den delen av krönikan är riktig, vilket beror på att det i så fall ligger nära till hands att gutarna är de mångomtalade goterna. För de flesta forskare verkar Gutasagan bara vara sann i det avsnitt om tolkats till att Gotland var ett skyddsland under svearna, vilket är ganska märkligt eftersom det inte står något sådant i Gutasagan (se Skyddslandet).

Runt om byn finns tre gravfält där de flesta gravarna är från förromersk järnålder och tidig romersk järnålder (400 f.Kr-100 e.Kr).

Lite till


På informationsskyltar därstädes talas det om stensträngar, vilket är arkeologiska för staintun eller stainvastar. Den näst sista bilden visar en liten backe på vilken det under tidig järnålder låg ett 30 meter långt hus (ett sånt här). "Det här är Rohan", sa dotra mi, som alltså läser Sagan om Ringen. Fröjel ingick i Medeltredingen, se Det vita trädet, så hon kan väl ha rätt.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Fröjel socken

Vägbeskrivning


Fröjel socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kämpgravar.

I närheten - fågelvägen


Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan