text bild karta   info, a-ö

En vandringsled i Ardre, Kapungs slott

Gotland | Ardre socken | Artiklar | Utskrift | Mobilsida
En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
En vandringsled i Ardre, Kapungs slott, foto Bernt Enderborg

En promenadstig på vardera sidan en klint


Den som besöker Kaupungs slott (fornborg) i Ardre kommer att se märkningen för de två vandringslederna som går i trakterna. Bilden ovan är från stigen alldeles utanför borgens sydvästra hörn.

Utsiktstornet vid Kapungs slott

Ett stycke framåt på stigen står ett utsiktstorn strax bredvid klintkanten, ty denna del av stigen går strax bredvid och ovanpå klintkanten. I utsiktstornet ser man att en gammal vik skär in ett gott stycke alldeles under klinten, och det är spännande att kika norröver, i alla fall bör du se Herrgårdsklint (kanhända Gotlands mest intressanta fornborg) medan jag inte är säker på att Torsburgen syns från utsiktstornet; det kan dock inte ha varit någon svårighet att med vårdkasar upplysa varandra om fara.

Vandringsleden vid Kapungs slott

Det finns bänkar och bord för vilande här och var, och små skyltar om hur man tar hand om kroppen, och det är enkla och bra stigar att promenera, men inte för dem som har svårt att röra sig i naturen.

Stigen vid Kapungs slott

När man vänder ner under klinten har man lagt ut träflis i stigen, förmodligen för att hålla den någorlunda torr. Ty klinten läcker vatten ner mot den gamla viken, på ett ställe finns en källa där vatten sipprar oavbrutet, och det kan väl bli obehagligt för 1000-kronorsskorna från Ekin.

Klintkanten vid Kaupungs

Klintkanten är inte särskilt hög, från några meter till högst tio eller så. Det finns dock små grottor och annat spännande, troll borde hålla till i takterna, verkligen ett skönt ställe att gå på.

Trollen vid Kaupungs

Och visst finns det troll. Om du bara respekterar naturen och inte är en klunseduns så kommer du att efter tio-femton år att lära känna dem. Jag har visat dem förut, se den första bilden under Barrskog, de till och med hälsar glatt när man känner dem.

Bänk vid grotta vid Kaupungs

Det är trevligt att gå såväl ovanför som under klinten. Man får hällmarksnatur och lite frodigare under klinten med ganska storvuxen skog. Smått med rabbis finns, blomster, orkidéer och annat sånt. Rekommenderas.
/text och foto Bernt Enderborg