text bild karta   info, a-ö

Silte kyrka

Gotland | Silte socken | Kyrka | Utskrift | Mobilsida
Silte kyrka
Silte kyrka, foto Bernt Enderborg

Dagens 1200-talskyrka föregicks av en stavkyrka på samma plats, spår finns kvar av den i kyrkan


Grunden till en stavkyrka påträffades vid restaurering 1971 under golvet i kyrkan. Nuvarande byggnad uppförd under 1200-talet.

Silte kyrka, dopfunt

Dopfunt 1100-tal av Sigraf. Det fanns alltså folk på Gotland som just inte gjorde annat än dopfuntar redan på 1100-talet, se Stenmästarna.

Silte kyrka, Väggmålningar

Väggmålningar, bl a apostlasviten och tjuvmjölkerskan från 1300-talet. Altartavla med målningar från omkring 1500 och skulpturer skildrande yttersta domen 1200-tal. Lite av en Passionsfris från mitten av 1400-talet finns också kvar. Predikstol 1712.

Silte kyrka, stavkyrkan

Det riktigt häftiga i Silte kyrka är den tidigare stavkyrkan, grunden finns som sagt bevarad under det nuvarande golvet, men också i putsen på i triumfbågen mellan långhus och kor kan man se märken efter denna vikingatida kyrka. Ovan ser du en teckning som finns i kyrkan av den kunnige men också roliga Erik Olsson (han restaurerade bl a medeltida kyrkmålningar), som utvisar stavkyrkan med ett kor tillbyggt; strecken på marken runt stavkyrkan är den kyrka som finns i dag.

Silte kyrka, glasmålningar

Det finns rätt många glasmålningar i östfönstret bevarade. De sägs på Wikipedia vara från byggnadstiden, dvs mitten av 1200-talet. Ovan ser du ärkeängeln Gabriel upplysa Maria om att saker kommer att hända, bebådelsen.

Det är bara på Gotland i hela Sverige som det finns glasmålningar från den här tiden någorlunda bevarande, se guiden, varför Silte kyrka har en sevärdhet av mått och rang. Det kommer en särskild sida om Siltemästaren med tiden.

Öppet för besök

De medeltida kyrkorna på landet är vanligen öppna dagtid för besök mellan 15 maj och 15 september, såvitt det inte restaureras, men ta hänsyn om det pågår begravning, bröllop eller annan verksamhet.

Mer om Silte kyrka på Gotland


Målningar

Altartavlan i Silte, Silte socken

/text och foto Bernt Enderborg